You are in the archive Please visit our new homepage

آرشیوهای برزین

مجموعه گفتارهای دکتر برزین درباره بودیسم

به نسخه نوشتاری این صفحه رجوع کنید دستیابی سریع به حاشیه کناری

صفحه اصلی > درباره ما > قدردانی

قدردانی

این وب سایت حاصل کار خستگی ناپذیر، حمایت مالی و راهنمایی فنی و حقوقی افراد متعددی می‌باشد. پیش از هرچیز، علاقه‌مندم از مرشد روحانی خود، عالیجناب دالایی لامای چهاردهم، یونگدزین لینگ رینپوچه فقید، کیابجه تریجانگ رینپوچه فقید، تسِنژاب سرکونگ رینپوچه فقید و وارث مجسم وجود ایشان تسِنژاب سرکونگ رینپوچه دوم، سکیا تریزین، چوگیی تریچن رینپوچه فقید، دوجوم رینپوچه فقید، برو کینتسه رینپوچه، گشه نگاوانگ دارگیی فقید، گشه سونام رینچن فقید، گشه داوا، گشه وانگچن، گشه تنزین زانگپو، و گشه تکچوک سپاسگزاری کنم. آنچه آموخته‌ام وکوشش کرده‌ام که در این وب-سایت توضیح بدهم، حاصل توضیحات دقیق، لطف، محبّت و تأثیر همیشگی آنهاست.

همچنین از الدمیر هگوالد ، که بنابر پیشنهاد ایشان این وب-سایت آماده شده است، بسیار متشکرم. کریستیان استینِرت، کاتیا دالموله، رودی هاردرویک، و دکتر ولفگنگ ساموبر، متخصصین وب-سایت هستند که به کمک ایشان تهیه این وب-سایت تحقق یافته و اداره می‌شود. از مارلین التشیگ که صفحه اصلی را طراحی کرده، ایتای نوی و دکتر مونیکا دراگر، که فورمت بندی سایت را به عهده داشته‌اند و از پیتر گرین و کریستیان دراگر که مسئـول اداره سایت هستند، سپاسگذارم. از افراد بسیاری که دراسکن و الکترونیکی کردن، ویرایش و نسخه پردازی نوشته‌هایم من را یاری کرده‌اند و نیز افرادی که در نسخه پردازی، ویرایش سخنرانی‌ها، امور دفتری و حقوقی کار وب-سایت یا با کمک‌های مالی از من حمایت کرده‌اند، اما ذکر نام همه آنها در اینجا میسر نیست، نهایت امتنان را دارم.

امیدوارم که این وب-سایت پیوسته برای همگان مفید واقع شود.

الکساندر برزین