You are in the archive Please visit our new homepage

Берзиний архив

Доктор Александер Берзиний Бурханы шашны сургаалын архив

Энэ хуудасны Текст Хувилбар руу шилжих. Гол ачаалах холбоос руу очих.

Нүүр хуудас > Хандив > Хандив өргөсөн тухай баримт

Хандив өргөсөн тухай баримт

Берзиний архивын үйл ажиллагааг дэмжин хандив өргөсөнд баярлалаа. Таны хандив Бурханы шашны сургаал, бүтээл, түүхийн талаарх илүү их мэдээллийг олон нийтэд үнэ төлбөргүй хүргэх ажилд хувь нэмэр болох юм.

Хэрэв танд хандив өргөсөн тухай баримт шаардлагатай бол дараах мэдээллийг оруулна уу. Баримтыг шуудангаар илгээх болно. 

Баримтыг шуудангаар илгээх зөвхөн Герман улс дотор хүчинтэй болохыг анхаарна уу.

Хандивын мэдээлэл

  

Герман