You are in the archive Please visit our new homepage

Viện Lưu Trữ Phật Pháp Berzin

Viện Lưu Trữ Phật Pháp của Tiến sĩ Alexander Berzin

Chuyển sang Bản Chữ Nổi của trang này. Về trang hướng dẫn chính.

Trang Nhà > Về Chúng Tôi > Về Viện Lưu Trữ Phật Pháp Berzin

Về Viện Lưu Trữ Phật Pháp Berzin

“Kính lễ chư Phật và các bậc thầy cao cả đã tu học, hành trì, chứng ngộ và trao truyền các giáo huấn và tri kiến của các ngài.
Kính lễ các nhà học giả đã nghiên cứu và làm sáng tỏ các giáo huấn này, đặt chúng vào đúng bối cảnh lịch sử và văn hóa.

Nguyện những ai viếng thăm trang mạng này có được minh tuệ và chủ đích để nghiên cứu những giáo huấn này một cách có ý nghĩa. Nếu họ nhận thấy các giáo huấn này hữu ích, thì họ sẽ học hỏi, thấu hiểu và hành trì chúng vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.”

“Con nguyện mang lại một trận mưa ý nghĩa từ những ngôn từ của Pháp, và truyền đạt Pháp một cách rõ ràng cho tất cả chúng sanh trôi lăn trong cõi luân hồi.”

Tsenzhab Serkong Rinpoche đời thứ II và Alexander Berzin


Ảnh của Alexander BerzinViện Lưu Trữ Phật Pháp Berzin là một sưu tập Phật pháp của Alexander Berzin, một học giả và tác giả người Mỹ, đã tu học và hành trì Phật giáo TâyTạng tại Ấn Độ trong 29 năm. Tại đây, ông đã làm thông dịch viên chính cho tôn sư của ông, cố Hòa Thượng Tsenzhab Serkong Rinpoche, và đôi khi thông dịch cho đức Dalai Lama. Tiến sĩ Berzin đã giảng dạy rộng rãi tại các trường đại học và trung tâm Phật giáo ở hơn bảy mươi quốc gia, từ đầu thập niên 80. 

Tiến sĩ Berzin đã giảng dạyVới hơn 30,000 trang tài liệu tiếng Anh và một vài ngôn ngữ khác, và hơn 800 giờ Pháp âm, Viện Lưu Trữ Phật Pháp Berzin gồm có:

 • các bản dịch và tóm lược của các kinh sách Tây Tạng
 • sách đã ấn tống và các bản thảo chưa được xuất bản
 • tài liệu thâu âm của các bài giảng của ông Berzin
 • các bản sao chép và đại cương giáo huấn của hàng trăm khóa học
 • bản thông dịch và ghi chú của các khóa thuyết giảng của các vị thầy của ông Berzin
 • các buổi vấn đáp riêng tư với các bậc thầy Phật giáo Tây Tạng và các học giả Hồi giáo
 • hơn một ngàn bản văn ghi chú bằng tiếng Anh, Đức, Pháp và Nga
 • các tự điển chiêm tinh và danh từ Phật pháp Tạng ngữ-Anh ngữ ngắn
 • tạp chí du lịch thế giới và suy tư của ông Berzin

Với sự hỗ trợ duy nhất từ sự quyên tặng tịnh tài của đại chúng sử dụng trang nhà, Viện Lưu Trữ Phật Pháp Berzin nhắm vào việc cung cấp một trang mạng đa ngôn ngữ miễn phí để mọi người học hỏi về bốn truyền thống Phật giáo Tây Tạng, về lịch sử và văn hóa của Trung Tâm châu Á. Trang mạng này được Viện Lưu Trữ Phật Pháp Berzin e.V. bảo trợ, đây là một đoàn thể công cộng bất vụ lợi ở Đức (số Đăng Ký Hiệp Hội 2423Nz, Berlin).

Các trang mạng của Viện Lưu Trữ Phật Pháp Berzin chú trọng vào:

 • giải thích về kinh điển và mật điển từ các truyền thống Phật giáo Tây Tạng khác nhau
 • Thời luân (Kalachakra), chiêm tinh học, Đại Viên Mãn (Dzogchen) và Đại Thủ Ấn (Mahamudra)
 • việc tu học và hành trì tùy theo trình độ, kể cả tài liệu tham thiền
 • sự so sánh giữa quan điểm của Phật giáo Tây Tạng và các truyền thống Phật giáo khác
 • chương trình huấn luyện của các Phật tử, thí dụ như về sự nhạy bén cân bằng trong Phật giáo
 • lịch sử về sự giao thoa giữa Phật giáo và Hồi giáo

Dựa theo quan điểm truyền thống, mỗi một trang Phật pháp trong trang mạng này là một mảnh nhỏ trong bức ráp nối đồ hình. Những sự liên hệ cao độ giữa các trang này đề ra một hệ thống đa phương pháp để liên  kết chúng với nhau một cách phù hợp.

Trang mạng này được hình thành với sự tin tưởng mạnh mẽ vào sự lợi lạc của dự án và nhờ sự giúp đỡ của nhiều người, nó đã liên tục phát triển từ lúc dự án khởi đầu vào tháng Mười Một năm 2001. Việc hoàn tất công việc còn lại sẽ đòi hỏi sự đóng góp công sức của các thành viên và sự duy trì nỗ lực trong rất nhiều năm nữa.

Cảm ơn,


Tiến sĩ Aldermar Hegewald
Chủ tịch Viện Lưu Trữ Phật Pháp Berzin e.V.
 
Karsten Bachem
Phó Chủ tịch Viện Lưu Trữ Phật Pháp Berzin e.V. 


“Tôi nguyện làm cây cầu, chiếc thuyền và chiếc tàu
Cho tất cả những ai cần sang sông.
Tôi nguyện làm hòn đảo cho những ai muốn nghỉ ngơi
Và là ngọn đèn cho những ai cần ánh sáng.”

TịchThiên (Shantideva)