You are in the archive Please visit our new homepage

Viện Lưu Trữ Phật Pháp Berzin

Viện Lưu Trữ Phật Pháp của Tiến sĩ Alexander Berzin

Chuyển sang Bản Chữ Nổi của trang này. Về trang hướng dẫn chính.

Trang Nhà > Về Chúng Tôi > Cung Ứng Nhu Cầu

Cung Ứng Nhu Cầu

Bản Văn cho Người Mù

Mỗi trang của www.berzinarchives.com đều có một Bản Chữ Nổi tương đương dành cho độc giả sử dụng màn hình. Chúng tôi rất tiếc phải sử dụng một bản văn riêng rẽ cho mục đích này, nhưng nó hoàn toàn có đầy đủ nội dung của một trang mạng bình thường và cũng được cập nhật hóa thường xuyên như trang mạng bình thường. Đối với Bản Chữ Nổi của một trang mạng, một vài yếu tố chỉ dẫn không cần thiết và lập đi lập lại sẽ được loại bỏ. Hơn nữa, các danh từ kỹ thuật phiên âm Tạng ngữ viết kèm theo trong ngoặc trong các trang thường sẽ được loại bỏ. Điều này cần thiết bởi vì các độc giả sử dụng màn hình không thể đọc các chữ phiên âm từ Tạng ngữ. Tuy nhiên, trong lúc sử dụng Bản Chữ của trang mạng này, bạn có thể tìm các danh từ Tạng ngữ tương đương và giải thích cho các danh từ Anh ngữ quan trọng trong tự điển thuật ngữ mà bạn có thể sử dụng ở mỗi trang trong trang mạng của chúng tôi.

Mặc dù chúng tôi đã bỏ rất nhiều công sức vào việc cung ứng nhu cầu của độc giả trên trang mạng này, chúng tôi biết rằng còn nhiều trang cần sự cải thiện về phương diện này. Chúng tôi sẽ nỗ lực cải thiện thêm về mặt này trong tương lai. Nếu quý vị có vấn đề nào về khía cạnh cung ứng nhu cầu của độc giả trong trang mạng này, xin hãy liên lạc với chúng tôi.