You are in the archive Please visit our new homepage

Viện Lưu Trữ Phật Pháp Berzin

Viện Lưu Trữ Phật Pháp của Tiến sĩ Alexander Berzin

Chuyển sang Bản Chữ Nổi của trang này. Về trang hướng dẫn chính.

Trang Nhà > Về Chúng Tôi > Tri Ân

Tri Ân

Trang mạng này là sản phẩm từ công lao khó nhọc, từ sự hỗ trợ bằng tịnh tài, cố vấn kỹ thuật và pháp lý của rất nhiều người. Trước tiên, xin cảm tạ các vị thầy tâm linh chính yếu của tôi, Đức Dalai Lama thứ Mười Bốn, cố Hòa Thượng Yongdzin Ling Rinpoche, cố Hòa Thượng Kyabje Trijang Rinpoche, cố Hòa Thượng Tsenzhab Serkong Rinpoche và vị tái sinh Tsenzhab Serkong Rinpoche thứ Hai, Đức Sakya Trizin, cố Hòa Thượng Chogye Trichen Rinpoche, cố Hòa Thượng Dudjom Rinpoche, Beru Khyentse Rinpoche, cố Geshe Ngawang Dhargyey, Geshe Sonam Rinchen, Geshe Dawa, Geshe Wangchen, Geshe Tenzin Zangpo và Geshe Thekchog. Tất cả những gì tôi đã học được và cố công giải thích trong trang mạng này đều bắt nguồn từ sự giảng giải rõ ràng, từ lòng từ tâm và nguồn cảm hứng vô tận của chư vị tôn sư này.

Tôi cũng xin cảm tạ Bác sĩ Aldemar Hegewald, người đã có sáng kiến tạo ra trang mạng này; Christian Steiner, Katja Dalmühle, Rudy Harderwijk và Tiến sĩ Wolfgang Saumweber, các nhà thiết kế trang mạng đã góp phần thực hiện và bảo trì trang mạng này; Marlene Eltshig, người đã thiết kế trang nhà; Itay Noy và Bác sĩ Monika Dräger, những vị đã góp phần tạo dựng trang mạng; Peter Green và Christian Dräger đã quản lý trang mạng. Có quá nhiều những vị đã góp phần trong việc phân hình, lên bản điện tử và hiệu đính bài viết của tôi, trong việc sao chép và hiệu đính những bài giảng thâu âm của tôi, làm thư ký và cố vấn pháp lý cho trang mạng, cũng như hỗ trợ tịnh tài để nhắc đến danh tánh đầy đủ. Tôi xin cảm tạ tất cả những vị này.

Nguyện cho trang mạng này thật sự mang lại lợi lạc lâu dài cho tất cả chúng sinh.

 

Alexander Berzin