You are in the archive Please visit our new homepage

Viện Lưu Trữ Phật Pháp Berzin

Viện Lưu Trữ Phật Pháp của Tiến sĩ Alexander Berzin

Chuyển sang Bản Chữ Nổi của trang này. Về trang hướng dẫn chính.

Trang Nhà > Cúng Dường

Cúng Dường

Khả năng duy trì và phát triển trang mạng này của chúng tôi hoàn toàn tùy thuộc vào sự hỗ trợ của quý vị. Nếu quý vị nhận thấy trang mạng này bổ ích và mong muốn nó tiếp tục tồn tại, xin hãy nghĩ đến việc cúng dường hàng tháng hay một lần cho trang mạng. Lòng hảo tâm của quý vị không chỉ giúp chúng tôi đáp ứng được nhu cầu của ngân quỹ hiện thời, mà còn giúp cho dự án gia tăng thêm nhân viên, để chúng tôi có thể cống hiến thêm Phật pháp miễn phí trên mạng cho tất cả mọi người.

Xin cảm tạ lòng hảo tâm của quý vị.

Thẻ Tín Dụng

Chuyển Tịnh Tài qua Ngân Hàng

Berzin Archives e.V.
Deutsche Bank
Mehringdamm 35
10961 Berlin, Đức

BIC/SWIFT: DEUTDEDBBER
IBAN: DE61100700240327048500

Tin nhắn : Website Donation

Tôi đã cúng dường qua ngân hàng và cần một biên lai (chỉ trong nước Đức mà thôi)

Cúng Dường Được Khấu Trừ Thuế ở Mỹ

Tôi sống tại Mỹ và muốn gởi tịnh tài cúng dường được khấu trừ thuế  (Quý vị sẽ được chuyển sang Global Giving, hợp tác viên của chúng tôi, để hoàn tất việc cúng dường.)