You are in the archive Please visit our new homepage

Viện Lưu Trữ Phật Pháp Berzin

Viện Lưu Trữ Phật Pháp của Tiến sĩ Alexander Berzin

Chuyển sang Bản Chữ Nổi của trang này. Về trang hướng dẫn chính.

Trang Nhà > Ngân Quỹ Hiện Thời

Ngân Quỹ Hiện Thời

Hãy cùng chúng tôi làm lợi lạc cho người khác.
Xin hỗ trợ dự án của chúng tôi!

Chúng tôi noi theo truyền thống Phật giáo bằng cách cung cấp tài liệu giáo dục Phật pháp miễn phí cho đại chúng. Mỗi năm, trang mạng này phát triển thêm với kinh sách mới, bài pháp âm mới và các bài dịch thuật sang các ngôn ngữ khác. Công việc này đòi hỏi hàng ngàn giờ làm việc từ các thiện nguyện viên và nhân viên lãnh lương của nhóm dự án đang phát triển của chúng tôi. Chỉ có một phần nhỏ của số tài liệu dự trù của chúng tôi đã được hoàn thành và xuất hiện trên trang mạng. Dự án cần có 100,000 euros ($135,000 Mỹ kim) mỗi năm để tiếp tục duy trì và phát triển trang mạng này.

Đây là những chi phí mà chúng tôi cần trang trải:

Phiên dịch + Hiệu đính 33%, Kỹ thuật 28%, Soạn thảo tài liệu Anh ngữ mới 20%, Điều Hành Tổ Dự Án 8%, Pháp Âm 6%, Tài chính + Pháp lý 5%.
Xin cảm tạ lòng hảo tâm của quý vị.


Để có thêm chi tiết,
xin liên lạc với chúng tôi qua info@berzinarchives.com.

Trở về trang trước