You are in the archive Please visit our new homepage

Viện Lưu Trữ Phật Pháp Berzin

Viện Lưu Trữ Phật Pháp của Tiến sĩ Alexander Berzin

Chuyển sang Bản Chữ Nổi của trang này. Về trang hướng dẫn chính.

Trang Nhà > Cần Biên Lai Thuế

Cần Biên Lai Thuế

Xin cảm tạ quý vị đã cúng dường cho Viện Lưu Trữ Phật Pháp Berzin. Sự hỗ trợ này sẽ giúp chúng tôi cung cấp thêm các tài liệu về lý thuyết, hành trì và lịch sử Phật giáo cho đại chúng miễn phí.

Nếu quý vị cần một biên lai để khai thuế, xin điền chi tiết vào đơn dưới đây. Quý vị sẽ nhận được biên lai qua bưu điện.

Xin lưu ý là hiện nay chúng tôi chỉ cung cấp biên lai cho những ai sống ở nước Đức.

Chi Tiết Cúng Dường

  Đức