brahman


Other languages

Tiếng Việt: Bà La Môn
: 婆罗门
: 婆羅門
Top