Prasangika Madhyamaka

See: Prasangika

Tibetan: dbu-ma thal-'gyur-ba


Other languages

العربية: براسانغيكا مدياميكا
Русский: мадхьямака-прасангика
Tiếng Việt: Trung quán Cụ duyên

Related terms

Top