Wskazówki dla budowania społeczności buddyjskiej

Sangha na Zachodzie

Na Zachodzie, słowa „Sangha” używa się jako odpowiednika określającego członków kościoła, „zgromadzenia”, jak nazywa się to po angielskim [także po polsku; przyp. tł.]. Jak już wspomniałem, w żadnej mierze nie jest to tradycyjny sposób użycia tego słowa, choć na Zachodzie stało się to już swoistą konwencją, na którą jesteśmy skazani. Musimy jednak mieć absolutną jasność do czego to słowo się odnosi, a do czego nie dotyczy. [Tak używane] nie dotyczy Klejnotu Sanghi.

Jedną z rzeczy, o jakich omówienie mnie poproszono to czy reguły dyscypliny klasztornej, ślubowania mnisie, mogą w jakiś sposób stanowić wskazówki dla ośrodków Dharmy, by lepiej wspólnie funkcjonować. Jak ukazuje omówione wcześniej stanowisko zen dotyczące Sanghi, dla członków Sanghi ważne jest:

  • wspólnie pracować i działać w harmonii;
  • by wspólne studiowanie, praktykowanie i medytowanie były głównymi aktywnościami;
  • wspierać się wzajemnie w tych aktywnościach;
  • działać i pracować dla pożytku innych
  • robić to wszystko, będąc tak dalece jak to możliwe, wolnym od samsarycznej motywacji.

W ten sposób, możemy wywierać na siebie nawzajem oświecający wpływ, a także mieć pozytywny wpływ na otaczające nas społeczeństwo. Ważne jest, by skupić się na pozytywnym, konstruktywnym celu – takie jest właśnie znacznie tybetańskiego słowa na Sanghę – a celem tym jest wyzwolenie i oświecenie.

Przyjrzyjmy się teraz niektórym wskazówkom jakie można znaleźć w ślubowaniach mnisich, ślubowaniach bodhisattwy, i ślubowaniach tantrycznych, które mogą być pomocne w tym kontekście.

Wskazówki płynące z mnisich ślubów

Jeden z punktów w mnisich ślubach to, by nie okłamywać się wzajemnie, szczególnie co do naszej duchowej praktyki i osiągnięć. Mamy ze sobą do czynienia w związku z Dharmą, z praktyką , i musimy być co do tego bardzo szczery, nie udawać że mamy jakieś wielkie osiągnięcia, albo udawać, że robimy jakieś intensywne czy zaawansowane praktyki, gdy ich w istocie nie robimy. Nie należy udawać, że jest się wielkim joginem, gdy tak nie jest. Również nie powinno się ukrywać swoich wad i słabości. Gdy jesteśmy w ośrodku Dharmy, możemy udawać, że jesteśmy bardzo zdyscyplinowani i etyczni, ale jak znajdziemy się na zewnątrz upijamy się, bierzemy narkotyki, a potem to ukrywamy i udajemy, że tak nie jest. Bądźmy uczciwi wobec siebie nawzajem; nie okłamujmy się. Bądźmy szczerzy i prawdomówni, szczególnie w odniesieniu do praktyki, ponieważ coś, czym naprawdę możemy podzielić się z innymi to nasze własne doświadczenie – to czego się uczymy się i rzeczy, które robiliśmy. Niektórzy ludzie uważają, że mówienie o swoich doświadczeniach medytacyjnych jest czymś niezręcznym, ale sądzę, że ważne jest, by dzielić się doświadczeniem, próbując zastosować Dharmę w życiu codziennym. Jeśli jesteśmy bardzo leniwi i nie zrobiliśmy nic, nie kłammy na ten temat.

To przywodzi na myśl szeroki temat, którego omawianie z przyjaciółmi w Dharmie może być bardzo pomocne. Temat ten to dotyczy tego co robić, gdy nie chce się nam praktykować i jak można sobie z tym poradzić, wszyscy, bowiem miewamy takie okresy.

Kolejnym punktem jest to, by nie zwracać się do siebie obelżywie, obrzucać się wyzwiskami, czy też krzyczeć na siebie, lecz zwracać się do siebie z uprzejmością. Być grzecznym i uprzejmym nie oznacza, że trzeba zachowywać się oficjalnie, chodzi o po prostu o to, by być ogólnie rzecz biorąc uprzejmym.

A co z ludźmi, którzy nie wiedzą jak należy uprzejmie zwracać się do innych?

Nie mam tu na myśli oficjalnych zwrotów czy wyszukanych form używania języka. Mam na myśli czyjeś maniery, sposób zachowania i cała atmosferę z tym związaną. Nie należy mówić takich rzeczy jak: „Hej, ty zabierz to tam” lecz raczej starać się używać słów takich jak „proszę”, „dziękuję”. „Czy mógłbyś proszę być trochę ciszej” brzmi znacznie lepiej niż „Zamknij się!” Jesteśmy w miejscu, w którym staramy się rozwijać szacunek do siebie nawzajem, jest więc również ważne by go sobie nawzajem okazywać, a nie zwracać się do siebie szorstkimi i obraźliwymi słowami.

Następna sprawa to, by się nawzajem nie oczerniać. Nie mówić fałszywych rzeczy o sobie nawzajem, wymyślając jakieś historie i przeróżne dziwne rzeczy. W nie pomoże nam to zupełnie w niczym.

Nie obrzucajcie się nawzajem fałszywymi oskarżeniami. „Nie przyszedłeś, bo jesteś leniem”. Tak naprawdę nie wiemy przecież dlaczego danej osoby nie było, by przy czymś pomóc, albo dlaczego nie przyszła na spotkanie, może źle się czuła. Dajmy jej szanse. Obdarzmy ją zaufaniem, nie zakładajmy z góry, że to jej wina.

Nie bij, ani nie podnoś ręki na innego członka ośrodka. Prawdopodobnie nie dzieje się to zbyt często, ale coś takiego znajdujemy w mnisich ślubach. Właśnie mi się przypomniało – wśród mnisich ślubów, jest taki ślub, żeby się wzajemnie nie łaskotać, ale pominąłem je w tym wykładzie. Nie jest to dobre jak łaskocze się kogoś, kto siedzi w medytacji. Nie powinno także się chlapać wodą.

Wszystkie tę śluby dotyczą zarówno mnichów jak i mniszek. Studiowanie mnisich ślubów jest naprawdę bardzo ciekawe.

Następny ślub, to by nigdy celowo nie wzbudzać w innym członku niepokoju i niepotrzebnie go nie martwić. Czy przychodzi wam do głowy jakiś przykład?

Na przykład, ktoś źle położy tekst Dharmy, a my powiemy: „Uważaj, bo pójdziesz do piekła”.

Dokładnie tak. Właśnie coś takiego. Albo jeszcze coś innego, na przykład, gdy powiemy: „Och, nie idziesz na to odosobnienie, to bardzo niedobrze” wywołując w kimś poczucie winy. „Nie byłeś na zajęciach w poniedziałek! Co z ciebie za mnich?” Powinniśmy starać się nie wywoływać w nikim celowo niepokoju i zmartwień.

Dalej, jeśli wyrazisz już zgodę na podjęcie przez wspólnotę jakiegoś przedsięwzięcia będącego w zgodzie z Dharmą, nie obracaj się później przeciw czemuś takiemu, z dezaprobatą krytykując i ganiąc to co zostało zrobione. Na przykład, wspólnota w ośrodku Dharmy zbiorowo podejmuje decyzję, by poszukać nowego ośrodka, albo zaprosić jakiegoś nauczyciela, albo zdobyć nowy posąg dla ośrodka, a ty się na to zgodzisz. Nie mów później: „Och, to był błąd”. Nie gań, ani nie krytykuj już tego. Stanowi to część życia w harmonii. Instytucje klasztorne podejmują działania w oparciu o konsens, na który ludzie wspólnie wyrażają zgodę. Jest to dość demokratyczny rodzaj instytucji. Tak więc, gdy wyrazisz już na coś zgodę, postępuj później zgodnie z tym co ma być zrobione i na co się zgodziłeś. Nie powinno się później powodować problemów i zamieszania. Gdy jako ośrodek Dharmy zgodzimy się na coś, jasne jest, że sprawy nie będą się raczej układać dokładnie tak, jak zaplanowali to sobie ludzie jako grupa. A już z pewnością nie będzie to przebiegać tak, jak my sami wyobrażaliśmy to sobie w naszych umysłach. Jeśli jednak zgodzisz się już na pewną określoną linie działania, politykę, czy na jakiś określony projekt, oznacza to, że rzeczywiście angażujesz się w takie działanie. Nie powinieneś powodować problemów. Lecz jak przestrzegają zarówno Śantidewa jak Atiśa, zanim podejmiesz się jakiegoś projektu, bardzo dobrze się najpierw zastanów, czy będziesz rzeczywiście w stanie doprowadzić go do końca.

Następne: załóżmy, że ktoś został powołany przez grupę, by zrobić coś dla ośrodka i osoba ta robi to prawidłowo, zgodnie z Dharmą. Nie należy jej dyskredytować, jeśli okaże się, że robi to w inny sposób, niż zrobilibyśmy to my. Być możesz nie powiesz takiej osobie [wprost]: „robisz to strasznie, do niczego się nie nadajesz”, ale za to na nią nakrzyczysz, bo twoim własnym zdaniem należałoby robić to nieco inaczej. Jest rzeczą oczywista, że każdy człowiek inaczej robi różne rzeczy. Tego typu problemy wydarzają się w ośrodkach Dharmy nieustannie. Do zrobienia czegoś wybiera się jedną osobę, na którą wszyscy się zgadzają, a potem, choć robi to właściwie, wszyscy się jej czepiają i mają pretensję. Oczywiście, jeśli osoba taka nie robi tego właściwie, trzeba ją poprawić. Ale nawet korygując kogoś, dając mu rady, na przykład, gdy ktoś taki jest nieco zagubiony w tym co ma robić, należy starać się być uprzejmym i jak już wcześniej mówiliśmy, nie należy zwracać się do niej w szorstki i obraźliwy sposób: „Jesteś głupi, niekompetentny i do niczego się nie nadajesz!”

Dalej, gdy trzeba podjąć jakąś decyzję, wspólnota monastyczna zbiera się, by razem zdecydować co zrobić. Podobnie, członkowie ośrodka Dharmy powinni spotykać się od czasu do czasu, by podejmować decyzje, ustalać pewne zasady, czy omawiać sprawy dotyczące ośrodka. Nie powinno się opuszczać takiego spotkania, zanim dana decyzja nie zostanie podjęta, albo bez poinformowania innych, zanim wyjdziemy, jaki jest nasz głos w tej sprawie. Jest to jeden z mnisich ślubów i jest on ważny, gdy zbieramy się, by coś zdecydować, należy więc oddać swój głos. Nawet jeśli musisz wyjść wcześniej, należy przedstawić swoją opinię.

Rodzi to dość ciekawy problem – ile chcemy mieć demokracji w ośrodkach Dharmy? Czy powinien istnieć jakiś rodzaj rady dyrektorów i jak powinni oni działać? Czy mają być członkami ośrodka Dharmy, czy mogą przychodzić tylko od czasu do czasu? W klasztorze są członkowie i osoby, które są po prostu gośćmi. Podobnie, ośrodek Dharmy musi mieć rzeczywiście zaangażowanych członków społeczności, ale zawsze znajdą się także ludzie, którzy będą po prostu wpadać tylko czasami. Myślę, że to ważne, by w ośrodku Dharmy mieć faktycznych członków. Jak jednak zdefiniować członka? Czy poprzez to, że ktoś taki płaci pieniądze, czy na jakichś innych zasadach? O czymś takim decydować powinna społeczność. Oczywiście, muszą też być ludzie, którzy faktycznie są administratorami, tak jak w klasztorze.

Jeśli chodzi o samą fizyczną pracę w klasztorze, jak na przykład w klasztorze Ganden, z którym jestem najbardziej obeznany, mnisi zmieniają się po kolei w wykonywaniu różnych prac, takich jak sprzątanie świątyni, dbanie o ołtarze itp., które mogą być pracą na pełen etat. Tak więc każdy robi coś takiego powiedzmy przez okres jednego miesiąca. W tym czasie osoba taka może nie być w stanie skupić się na swoich studiach itd., ponieważ jest zajęta sprzątaniem, ale wszyscy po kolei zmieniają się wykonując te funkcje, więc nie jest to tak, że ktoś jest niewolnikiem na stałe. Tym sposobem każdy ma tyle samo czasu na naukę i praktykę i wszyscy dzielą się fizyczną pracą, jaka jest do zrobienia.

Będąc członkami ośrodka, ważne jest, by starać się podążać za przykładem, jaki daje klasztor, gdzie to członkowie decydują, jakie mają być zasady i co chcą zrobić. Na przykład, w niektórych ośrodkach, jakie znam, zdarza się, że tak zwany zarząd podejmuje decyzje o zorganizowaniu intensywnego programu nauki tego czy tamtego ważnego tekstu, podczas gdy faktyczni członkowie nie są tym wcale zainteresowani, a członkowie zarządu nie pojawiają się nawet na zajęciach, więc nie widzą czego ludzie naprawdę chcą. Organizują coś takiego i nikt nie przychodzi, albo przychodzą tylko jedna lub dwie osoby. Więc jeśli masz zamiar podjąć decyzję, jakie działania powinien podjąć ośrodek Dharmy, ważne jest, by członkowie uczestniczyli w podejmowaniu takiej decyzji, gdyż inaczej ludzie nie będą przychodzić. Co chcecie robić? Czy chcecie robić pudże, czy chcecie studiować, czy może chcecie praktykować cichą medytację? Co konkretnie chcecie robić? Tak więc, decyzję podejmują i głosują rzeczywiści członkowie. Oczywiście, uzyskanie pełnej jednomyślności, konsensu, na który absolutnie wszyscy się zgadzają, będzie zawsze bardzo trudne, lecz gdy decyzja zostanie już raz podjęta, należy postępować zgodnie z tym co postanowione. I jak już mówiliśmy wcześniej, nie należy narzekać i robić problemów. Jeśli coś ci się nie podoba, po prostu nie przychodź. Jednak jeśli masz zamiar przyjść, a ludzie zgodzili się na program, który chcą mieć, rób to razem z nim i nie oddzielaj się.

Pamiętajcie, jak już mówiliśmy wcześniej, jedną z cech Sanghi w tradycji Zen jest to, że wszyscy współdziałają razem w harmonijny sposób. Więc nie róbcie z tego jakiejś dyktatury. Gdy jakiś ośrodek jest na przykład częścią większej organizacji w wielu ośrodkach często pojawiają się różnego rodzaju problemy. Widziałem to na całym świecie. W takim imperium ośrodków jest centralny zarząd, który chce dyktować wszystkim pewną politykę, a w jednym konkretnym miejscu, albo w jakimś innym miejscu należącym do tej organizacji, ludzie nie są zainteresowani tego typu programem. Więc się odłączają się i powstaje wiele problemów, padają wzajemne oskarżenia: „Ukradliście mój ośrodek Dharmy” i różne tego rodzaju pretensje. Jest to bardzo smutne. Uważam, że nawet w takich dużych organizacjach, poszczególne ośrodki powinny mieć znaczną autonomię. Na przykład, jeśli chodzi o klasztory tybetańskie, nie należy sądzić, że każdy klasztor danej tradycji przypomina kserograficzną kopię wszystkich pozostałych. Tak nie jest. Poszczególne klasztory skupiają się na różnych rzeczach. Jeden może zajmować się głównie studiowaniem, podczas gdy inny przede wszystkim rytuałami. Jest to dozwolone w obrębie parasola większej tradycji, takich jak kagju, śakja, ningma czy gelug. Należą one do tej jednej linii i podążają za tymi samymi nauczycielami danej linii, więc w tym sensie trzymają się razem, ale wewnątrz dopuszcza się różnorodność, tak jak czynił to Budda.

Budda nauczał rózmaitych ludzi na wiele różnych sposobów. Smutne jest, gdy ośrodek Dharmy prowadzony jest przez zarząd, który ma niewielki kontakt z jego codzienną działalnością i ze zwykłymi członkami. Myślę, że ów klasztorny model z bardziej demokratycznym podejściem jest czymś bardzo ważnym. Niezależnie od tego, czy model taki jest czymś, co współczesne klasztory faktycznie przestrzegają, pierwotnie było tak pewnością. Wielcy lamowie, którzy są duchowymi przywódcami ośrodków i organizacji Dharmy, mogą oczywiście dawać różne zalecenia i przedstawiać sugestie, starsi uczniowie mogą również przedstawiać sugestie, ale jest bardzo ważne, by traktować je rzeczywiście jak sugestie i zalecenia, a nie jak rozkazy wydawane przez generała w wojsku. Można je omówić i wspólnie podjąć decyzję: „Czy jest naprawdę to, co chcemy robić?” Jeśli nie jest to coś, co ludzie naprawdę chcą robić, można udać się do nauczyciela lub starszych członków i bardzo grzecznie powiedzieć: „Ludzie naprawdę nie są do tego zbyt entuzjastycznie nastawieni. Czy mógłbyś wyjaśnić trochę jaśniej, dlaczego uważasz, że powinniśmy to robić, dlaczego będzie to dla nas dobre?” Jeśli naprawdę nie da się czegoś zrobić, można po prostu powiedzieć: „Bardzo nam przykro, ale nie możemy tego zrobić”. Na przykład: „Nie mamy wystarczająco dużo pieniędzy, by wybudować nowy ośrodek”. „Nie mamy wystarczająco dużego wsparcia finansowego”. Bądźcie z nauczycielem szczery. Jednak, gdy już raz podejmiemy decyzję, że jako wspólnota mamy zamiar coś zrobić, zróbmy to, nie powodując problemów. I jak już wspominałem, gdy obarczamy kogoś odpowiedzialnością za robienie czegoś, starajmy się mu pomagać, nie krytykujmy go, nie miejmy do niego pretensji i nie męczmy go dlatego, że nie robi czegoś dokładnie tak jak my byśmy to sobie wyobrażali, dokładnie tak, jak byśmy tego chcieli.

Kolejnym punktem jest to – i jest bardzo ważne w społecznościach zakonnych – by członkowie w swoim zachowaniu przestrzegali nauk, zwłaszcza wskazówek dotyczących dyscypliny etycznej. Jest obowiązkiem grupy, by powiedzieć komuś, kto nie ich nie przestrzega, że powinien to robić. Nie chodzi o to, by kogoś takiego strofować, lecz rzecz jasna, by mu pomóc; nie chodzi w tym też o to, by ktoś poczuł się źle czy winny z tego powodu. Jednym z dodatkowych ślubów bodhisattwy, jest by nie robić nic, co mogłoby spowodować, że ludzie będą źle myśleli o Dharmie. Jesteśmy buddystami, członkami ośrodka buddyjskiego, ważne jest więc, by poszczególni członkowie poprzez swoje nieodpowiednie zachowanie, działając w niewłaściwy w sposób, nie przysparzali ośrodkowi, ani buddyzmowi złego imienia. Więc gdy ktoś robi coś takiego, jest naszą odpowiedzialnością, by zwrócić mu uwagę, by się powstrzymał. Czy przychodzi wam do głowy jakiś o przykład?

Na przykład niektórzy mężczyźni zwracając się do kobiet, nadają temu co mówią seksualny podtekst i kiedy znajdą się w ośrodku Dharmy zwracają się do kobiet w grubiański, niewłaściwy sposób. Słyszałem coś już coś takiego w ośrodku. Jeśli taka osoba powoduje, że jakaś kobieta czuje się niezręcznie, ośrodek powinien go skorygować, pomóc mu przezwyciężyć takie zachowanie. Inaczej kobieta taka nie przyjdzie już nigdy więcej do ośrodka Dharmy.

Właśnie tak. To jest bardzo dobry przykład. Coś takiego rozsiewa złą sławę danego ośrodka Dharmy. Jeśli kobiety czują się napastowane przez mężczyzn, którzy próbują z nimi flirtować, uwieść je, czy cokolwiek takiego, ośrodek przysparza sobie złą reputację i ludzie nie będą do niego przychodzić. Tak więc, jeśli ktoś tak się zachowuje, należy zwrócić mu uwagę.

Innym przykładem może być przychodzenie do ośrodka pijanym powodując zamieszanie w samym ośrodku, albo nawet na zewnątrz. Gdy ludzie dowiadują się, że jakiś członek ośrodka upija się i wdaje w bijatyki, ucierpi na tym reputacja ośrodka i buddyzmu. Gdy ludzie działają w taki sposób, jest odpowiedzialnością grupy, by postarać się im pomóc się poprawić, zwracając im uwagę i wskazując na ich wybryki. Tak więc jeśli ktoś tak się zachowuję i zapyta się go o jego niestosowne, zachowanie, o jego negatywne i złe działanie, powinien on być uczciwy, nie powinien milczeć, ani nie udzielać wymijających odpowiedzi. Innymi słowy, jeśli ktoś zwróci nam uwagę z powodu naszego nieodpowiedniego zachowania, powinniśmy się do niego przyznać.

Coś co wiele razy widziałem w ośrodkach Dharmy, zwłaszcza gdy nauczyciel jest mnichem, a nawet jeśli nie jest mnichem, to że latem uczennice przychodzą w bardzo krótkich sukienkach, siadają w pierwszym rzędzie naprzeciwko nauczyciela w taki sposób, że widzi co mają pod sukienką. Byłem kiedyś tłumaczem pewnego wyświęconego Rinpocze, gdy coś takiego miało miejsce. To jest okropne. Trzeba wówczas zwrócić takiej osobie uwagę, by się poprawiła. Można powiedzieć: „Gdy przychodzi się na nauki, trzeba ubrać się trochę bardziej odpowiednio, by okazać szacunek”. Ale czasami ktoś taki może się obruszyć: „O cóż ci chodzi, mogę się ubierać jak mi się podoba!”

Ogólnie rozumiem o co w tym chodzi, ale być może nie dostatecznie jasno. Na przykład w niektórych chrześcijańskich kościołach, kobiety muszą mieć specjalne nakrycie głowy lub mieć na sobie specjalne ubranie. Z drugiej zaś strony, wydaje się, że są oni bardzo konserwatywni w swojej wierze, więc o co tak naprawdę chodzi w takim zachowaniu?

W zachowaniu tym chodzi o to, by okazać szacunek dla ślubów celibatu, jeśli mówimy o mnichu. Dałem tu dość ekstremalny przykład, kobiety, która miała na sobie króciutką mini spódniczkę, pod którą wszystko było widać. Nie miała nawet na sobie bielizny. Nie pokazuje się siebie w ten sposób wysokiemu mnichowi Rinpocze, ani w ogóle żadnemu mnichowi, nikomu w ogóle. Jest to po prostu niegrzeczne. W saunie, jak najbardziej, ale nie w ośrodku Dharmy podczas nauk. Nie oznacza to, że trzeba przyjść całkowicie pozakrywanym i pozasłanianym, mówimy tu o tym, by nie przesadzać, nie wpadać w skrajności.

Są mnisi, którzy łamali śluby celibatu przez takie kobiety, jest to taka pokusa, a mnich, który tak naprawdę nie jest się w stanie kontrolować, łamie śluby …. widziałem kiedyś jak mnich uległ i był z kobietą, a potem wini się go za to, choć być może nie miał z tym nic do czynienia, a tylko uległ wpływowi kobiety. To może być bardzo trudne.

Chodzi w tym po prostu o okazywanie szacunku. Są przeróżne reguły dotyczące nie uczenia kogoś kto ma na sobie kapelusz, buty – chodzi właśnie o tego typu rzeczy.

Są też przypadki, gdy kobieta przychodzi, a nawet puka do drzwi mnicha, wchodzi do jego pokoju, i tak dalej. Być może myślę staromodnie, ale takie zachowanie powinno zostać skorygowane, bo nie jest to dobre.

Właśnie o tym mówimy, że jeśli ktoś robi coś takiego, to odpowiedzialnością społeczności jest, by go skorygować. Jeśli ktoś zwróci nam uwagę, nie róbmy uników, lecz przyjmijmy ją.

Również kobieta może zakochać się w mnichu! Moja przyjaciółka zakochała się w mnichu i to tak bardzo, że miała załamanie nerwowe i wylądowała na oddziale psychiatrycznym, bo nie wiedziała jak go uwieść, jak się do niego dobrać. Tak było.

Następna kwestia z tego wynikająca, to że nawet jeśli zajdzie konieczność, by z powodu naszego niestosownego zachowania wyrzucić nas z ośrodka Dharmy, nie powinniśmy krytykować, ani źle mówić o takim ośrodku. Wyobraźmy sobie, że ktoś przychodzi do ośrodka Dharmy kompletnie pijany, siada sobie podczas udzielania nauk, po czym zaczyna robić głośne uwagi i zachowuje się jak pijany. Może być wówczas konieczne wyprosić taką osobę. Nawet jeśli to my sami jesteśmy taką osobą i zostaliśmy poproszeni o opuszczenie ośrodka, bo wszystkim przeszkadzamy, przysparzając ośrodkowi złą reputację. Więc nawet jeśli to my sami zostaliśmy poproszeni o wyjście z ośrodka, co jest rzeczą właściwą, nie powinniśmy później krytykować ośrodka i mówić o nim złych rzeczy. Być może jesteśmy jego stałym członkiem i może tak się po prostu złożyło, że z jakiegoś powodu przyszliśmy wówczas pijani i poproszą nas o wyjście. Nie krytykuje się ośrodka za zrobienie czegoś takiego. Poproszenie nas o wyjście było właściwe. Być może będąc pijanym tego nie rozumieliśmy, lecz później powinniśmy to zrozumieć. Zdarza się, że ludzie przychodzą na nauki pijani. Nie jest to miłe dla nauczyciela, a z pewnością nie dla obecnych ludzi, gdy ktoś podpity siedzi sobie z tyłu i wygłasza różne obrzydliwe komentarze. Jest to przykre dla wszystkich. Raz jeszcze, z punktu widzenia mnisich ślubów, to co jest ważne, to nacisk na dyscyplinę etyczną. Nie chcemy robić czegokolwiek, co może naruszyć dyscyplinę grupy, lub naszą własną dyscyplinę.

Jak, my ludzie świeccy, powinniśmy zachowywać się wobec mnichów i mniszek?

Okazywać im szacunek. Pomagać im. Jeśli potrzebują pomocy czy wsparcia, pomóc im i wesprzeć ich. Jak już mówiłem, nie patrzcie na nich jak na swoją służbę, okazujcie im szacunek. W pewnym sensie, to my powinniśmy im usługiwać.

Więc nie powinniśmy nawet dotykać ich rąk, gdy się witamy, gdy mówimy „cześć”?

Jeśli chodzi o takie sprawy, ilość fizycznego kontaktu zależy naprawdę od danej osoby. Oczywiście, mnisi i mniszki nie powinni wchodzić w jakkolwiek kontakt fizyczny z kimkolwiek przeciwnej płci. Niektórzy ludzi przestrzegają tego bardzo surowo, a ponadto nie wchodzą także w jakichkolwiek intymne relacje z osobami tej samej płci. Oczywiście wielu mnichów i mniszek jest dla siebie bardzo serdecznych i pełnych ciepła, wśród Azjatów jest to najzupełniej normalne. Tak więc, gdy my, ludzie Zachodu, wchodzimy w jakąś relację z mnichem lub mniszką, zależeć ona będzie od tej osoby. Z pewnością nie ma nic złego w podawaniu rąk. Sądzę jednak, że jest niestosowne, by kobieta obejmowała i całowała mnicha na powitanie czy na pożegnanie. To samo tyczy się mężczyzn: niestosowne jest obejmować i całować mniszkę, by się przywitać czy pożegnać.

Pochodzę z Ameryki Południowej, tam wszyscy się obejmują i kiedyś, gdy zobaczyłam tego mnicha, Lamę Kunga'ę, byłam tak szczęśliwa, że go wyściskałam i poczuł się bardzo niezręcznie. Nie miałam zamiaru zrobić nic niestosownego.

To było niestosowne.

Nie wiedziałam jak zachowywać się naturalnie. Teraz już wiem!

Dobrze jest zrobić pokłon. Robiąc pokłon, wyrażasz w ten sposób swoje emocje. Ale jak już mówiłem zależy to od danej osoby. Niektórzy nauczyciele, tacy jak Lama Jesze, byli bardzo przyjaźni pełni ciepła. Ale są inni nauczyciele, którzy nigdy nikogo nie dotykają, i nikt ich nie dotyka, absolutne zero fizycznego kontaktu. Zależy to od osobowości. Jeśli chodzi o mojego własnego nauczyciela, Serkonga Rinpocze, to nikt go nie dotykał. Jedyna okazja, gdy go dotykałem, to gdy pomogałem mu wstawać, poza tym nigdy. Był on jednym z nauczycieli Dalajlamy, jednym z najbardziej szanowanych mnichów. Nikt go nie obejmował.

Widziałam ludzi, którzy przy Lamie Zopa'ie Rinpocze zakrywali nawet usta swoim ubraniem. Czy też powinniśmy tak robić?

Gdy usługuje się wysokiemu rinpocze, na przykład, gdy ktoś podaje herbatę bądź jedzenie Jego Świątobliwości, zakrywa sobie szatą usta, by nie zanieczyścić herbaty. Czasami ludzie zakrywają sobie też nos, albo zawiązują sobie khatak naokoło ust jak maskę z gazy. Tak z pewnością się nie robi. Nie wówczas gdy się z nimi rozmawia, lecz tylko gdy dotyka się ich jedzenia bądź picia. Chodzi o to, by nie kichnąć czy kaszlnąć do takiego jedzenia. To samo tyczy się kucharzy Jego Świątobliwości. Pewnego razu jeden z moich przyjaciół mnichów, gotował dla Jego Świątobliwości, gdy ten odwiedził jego klasztor. Jako kucharz, podczas przyrządzania jedzenia, cały czas nosi się na twarzy khatag, by uniknąć zanieczyszczenia jedzenia. Coś takiego robi się dla Jego Świątobliwości Dalajlamy, w wypadku większości ludzi nie robi się czegoś takiego. Chcemy naprawdę okazać szacunek, lecz sądzę, że większość młodych lamów odwiedzających nasze ośrodki czułaby się raczej zażenowani, gdyby jakiś człowiek Zachodu tak ich traktował. Jednak z pewnością, gdyby jego świątobliwość Karmapa kiedyś przyjechał na Zachód, a ktoś z was przygotowywałby jego jedzenie czy herbatę, albo mu je podawał, byłoby z pewnością stosowne zakryć usta. Mógłby on wówczas powiedzieć, „to nie jest konieczne” i wówczas można już tego nie robić, ale z pewnością należałoby najpierw wyjść z takim gestem.

Wskazówki pochodzące z ślubów Bodhisattwy

Myślę, że kilka ze ślubów bodhisattwy może być również istotnych dla postępowania w obrębie ośrodka Dharmy. Co nam sugerują śluby Bodhisattwy?

Pierwsze z nich to przyjmowanie przeprosin i nie utrzymywanie urazy. Jeśli członek ośrodka zachował się nieodpowiednio, a następnie przeprosił, przyjmijcie jego przeprosiny i przebaczcie mu.

Następną rzeczą jest nie branie ofiar złożonych Trzem Klejnotom. Jest oczywistością, że nie chowa się sobie do kieszeni pieniędzy złożonych do skrzyneczki na pieniądze jako darowizna. Jeśli pieniądze zostały przekazane na publikację książek Dharmy, bądź na zakup posągów, czy cokolwiek innego, należy użyć je na ten cel.

Kolejna, moim zdaniem bardzo istotna rzecz, to by nie być skąpym w dzieleniu się naukami i rzeczami materialnymi. Jeśli ktoś chce pożyczyć czy skorzystać z naszych notatek Dharmy, czyli naszych przedmiotów rytualnych, czy czegokolwiek innego, ważne jest, by podzielić się kimś takim, a nie trzymać je tylko dla siebie. Jako wspólnota, staramy się pomagać sobie nawzajem podążając w kierunku wyzwolenia i oświecenia, więc dzielimy się wszystkim co mamy i co może być pomocne komukolwiek ze wspólnoty. W obecnych czasach nie ma z tym wielkiego problemu, ponieważ możemy zrobić kserokopie, korzystać z internetu itd., więc jest to łatwiejsze, niż gdyby trzeba było dać komuś naszą jedyną kopię. Lecz nawet gdyby tak było, jest lepiej się dzielić.

Kolejnym punktem jest pomaganie sobie nawzajem, gdy jest się w potrzebie. Ślubowania odnoszą się do ośmiu rodzajów osób potrzebujących pomocy.

Pierwsi to potrzebujący pomocy w podjęciu decyzji dotyczącej czegoś pozytywnego, na przykład, na spotkaniu. Jeśli w ośrodku Dharmy odbywa się spotkanie mające na celu podjęcie decyzji czy kierunku działania, jaki ma przyjąć ośrodek, trzeba wziąć udział w takim spotkaniu. Narusza się to ślubowanie, jeśli nie pójdzie się pomóc innym, bo jest się rozgniewanym, leniwym, lub z obojętności czy złośliwości. „Nie lubię cię, więc tam nie pójdę”. Jeśli nie pójdziesz na takie zebranie, bo masz w tym czasie inne spotkanie, jesteś zajęty lub chory, to co innego. Ale nie pójść, bo nie ma się na to ochoty, albo dlatego, że nas to nie obchodzi, jest niewłaściwe. Trzeba pójść i wziąć udział.

Następna kategoria to potrzebujący pomocy w podróży. Starsi ludzie, którzy mają trudności z przyjazdem do ośrodka mogą potrzebować podwiezienia. Jeśli masz samochód, przywieź ich do ośrodka, a potem zawieź z powrotem do domu. Pomóż im wejść po schodach i tak dalej.

Kolejna kategoria to potrzebujący pomocy w nauce języka obcego, który znamy. Powiedzmy, że jacyś ludzie przyjeżdżający do naszego ośrodka nie znają niemieckiego, albo słabo mówią po niemiecku. Możesz im pomóc tłumacząc dla nich. Czasami są w ośrodku ludzie, którzy przyszli posłuchać wykładu, ale nie do końca rozumieją o co chodzi, bo mają problem z językiem. Można im wówczas wyjaśnić co było powiedziane.

Następna kategoria to potrzebujący pomocy w wykonaniu jakiegoś zadania, które nie ma wad etycznych. Nie pomagamy ludziom, którzy chodzą na polowania lub łowić ryby, lecz gdy ktoś sprząta w ośrodku Dharmy, pomóż mu. Jest to rzecz neutralna.

Dalsza kategoria to potrzebujący pomocy w pilnowaniu domu, świątyni lub swego mienia, lub pilnują czy doglądają ośrodka. Jeśli należymy do ośrodka Dharmy, jest naszą wspólną odpowiedzialnością opiekowanie się nim, a nie pozostawianie tego jakiemuś służącemu. W Ameryce Południowej, często zdarza się, że jakiś bogaty człowiek przekazuje miejsce na ośrodek Dharmy. Może być to część jego własnego domu lub innego należącego do niego budynku. Ludzie wówczas uważają, że takie miejsce jest ośrodkiem Dharmy tej osoby i nikt nie pomaga w dbaniu oń, ponieważ ludzie uważają takie miejsce za osobisty majątek darczyńcy. Ludzie tak naprawdę nie czują się wówczas członkami takiego ośrodka Dharmy. Gdy jednak, wszyscy pracują wspólnie, dbając o ośrodek, pomaga to stworzyć poczucie wspólnoty. Jest to o wiele zdrowsze.

Następna kategoria to ludzie, potrzebujący pomocy, by przerwać bójkę czy kłótnie. Jeśli w ośrodku Dharmy ma miejsce jakiś spór lub różnica zdań, możemy pomóc w rozwiązaniu go. Zdarza się to czasami między różnymi grupami w obrębie ośrodka lub pomiędzy poszczególnymi osobami.

Kolejna kategoria to pomaganie sobie nawzajem w świętowaniu szczególnych okazji, jak na przykład pudże w szczególne dni. Sądzę, iż jest najzupełniej właściwe, gdy w ośrodkach Dharmy świętujemy pewne szczególne okazje, takie jak Dzień Oświecenia Buddy – tak robi się to w każdej religii. Więc gdy świętuje się coś, gdy odbywa się jakiś rytuał, bądź pudża itd., ważne jest, by brać w nich udział, a tylko [myśleć sobie]: „Właściwie, to jestem tutaj tylko, by medytować, nie chcę przychodzić na te inne rzeczy”. Ważne jest, by brać udział w tego typu uroczystościach, jako wspólnota. Są takie ośrodki Dharmy, w których pudże i rytuały są częścią cotygodniowego harmonogramu. Nie jest konieczne, by absolutnie wszyscy brali w nich udział, ale myślę, że miło jest w specjalne dni Dharmy zorganizować coś fajnego dla całej społeczności. Wówczas ludzie mogą wspólnie świętować, nie tylko odprawiając sam rytuał, ale razem coś zjeść. Jest taki obyczaj, że gdy robi się tsog, je się wszystkie ofiary i dzieli się nim na koniec, takie wspólne jedzenie jest czymś w rodzaju świętowania.

Myślę, że jest bardzo ważne, by w takich wydarzeniach mogły także uczestniczyć rodziny, zwłaszcza dzieci. Jest to dość zabawna sprawa. Jeśli spojrzeć na ludzi, którzy przychodzą do ośrodków Dharmy, większość z nich to single, większość z nich nie ma dzieci. Prawie tak, jakby stanowili oni wspólnotę zakonną, nieprawdaż? Bardzo to ciekawe. W istocie, bardzo nieliczni mają rodziny, sądzę, że nie jest to zbyt zdrowe. Zwłaszcza, gdy ośrodki Dharmy, te w których się mieszka itd, mają wiele uprzedzeń wobec dzieci. „Nie chcemy tutaj dzieci, bo robią hałas. Zakłócają naszą medytację”. To jest niezdrowa postawa. Odpycha i odtrąca to wielu ludzi. Niektóre ośrodki Dharmy mają zajęcia dla dzieci i jest to wspaniałe. Dzieci uwielbiają pomagać w trakcie pudż, mogą roznosić tsog pomagać przy miseczkami z wodą, czy w czymś podobnym. Jeśli są dostatecznie duże, mogą uczestniczyć. Dzięki temu to, co robimy w ośrodku Dharmy nie będzie oddalać nas od naszej rodziny; możemy organizować różne uroczystości i akcję w których mogą oni brać udział.

Jeśli dobrze się temu przyjrzeć, jest to dość ciekawe. Buddyzm jest także religią. Wielu ludzi, którzy przychodzi do ośrodków Dharmy trochę nieswojo się z tym czuje. Jednak, jeśli spojrzymy na buddyzm jak na religię, staje się on czymś, co musi zająć się całą rodziną. Myślę, więc, że trzeba o tym pomyśleć. Czy nasz ośrodek Dharmy jako centrum naszego życia religijnego może także objąć nasze rodziny? Jeśli tak, to w jaki sposób? Niekoniecznie nawracając ich na buddyzm.

Jeśli popatrzymy na to w długofalowej perspektywie, są buddyjskie pary, które mogą chcieć wziąć ślub, mieć dzieci i chcą wychowywać je jako buddystów, po czym się zestarzeją. To też powinno dać nam do myślenia – jak zapewnić opiekę starszym buddystom, jak najlepiej zająć się dziećmi i jak, jako ośrodek, o nich dbać?

Ostatnia kategoria to osoby potrzebujące pomocy w pracy charytatywnej. Jeśli ośrodek Dharmy ma jakiś program charytatywny, jak pomoc więźniom, pomoc w szpitalach i tak dalej, bardzo dobrze jest, by każdy kto może, choć w niewielkim stopniu uczestniczył w takich działaniach. Nie trzeba robić wszystkiego, ale róbcie cokolwiek.

Kolejnym punktem w ślubach bodhisattwy jest dbanie o tych, którzy są chorzy lub starzy. Jeśli ktoś, kto regularnie przychodzi do ośrodka, przestanie przychodzić, zwłaszcza gdy jest to ktoś, kto mieszka sam, trzeba do niego zadzwonić i dowiedzieć się, czy nie jest chory i czy nie potrzebuje pomocy. Jeśli jest chory, pomagajcie w opiece nad nim. W naszych nowoczesnych społeczeństwach wielu ludzi mieszka samotnie i nie ma nikogo, do kogo mogliby zwrócić się o pomoc, gdy jej potrzebują w chorobie, szczególnie gdy są już starzy. Myślę, że ważną funkcją ośrodka Dharmy jest by być ludźmi, na których inni mogą polegać, co do których ma się poczucie: „Zawsze mogę liczyć na pomoc moich przyjaciół Dharmy”. Jest to czymś wspaniałym, móc opiekować się są sobą nawzajem, nie tylko wtedy, gdy jest się starym. Również i młodzi ludzie mogą potrzebować pomocy, gdy zachorują. Jeśli nie masz kogoś, na kim możesz polegać, kto może przyjść i ci pomóc, mogą zrobić to ludzie z ośrodka Dharmy. Jako członkowie ośrodka Dharmy jesteśmy odpowiedzialni, by mieć oko na innych ludzi w ośrodku, gdyż niektórzy ludzie mogą czasami być zbyt nieśmiali, by zwrócić się do innych o pomoc.

Ostatni ślub bodhisattwy, który wydaje się mieć tu zastosowanie to łagodzenie psychicznego cierpienia innych. Jeśli ktoś przeżył śmierć bliskiej osoby, albo jest bardzo przygnębiony, spróbujcie go pocieszyć, postarajcie się mu pomóc. Na przykład, jeśli ktoś ma depresję i jest z tego powodu w szpitalu – a dzieje się to z wieloma ludźmi – spróbujcie go odwiedzić, starajcie się mu pomóc.

Wskazówki pochodzące ze ślubów tantrycznych

Z punktu widzenia ślubów tantrycznych, najważniejszym wydaje się to, by nie gniewać się na siebie nawzajem. Rzecz jasna, jest coś bardzo trudnego i powinniśmy naprawdę starać się o tym pamiętać, tak by działać i pracować w harmonii. Są między nami różnice, rozwiązujmy je, nie wpadajmy jednak w gniew.

Jak stworzyć wspólnotę Dharmy

Prosiliście o sugestie jak najlepiej stworzyć bliską sobie grupę ludzi, w której ludzie będą czuli się częścią wspólnoty.

Na przykład, w trakcie nauk i spotkań można siadać w kręgu, jeśli pomieszczenie jest wystarczająco duże, coś takiego może pomóc. Oczywiście, jeśli pomieszczenie jest przepełnione, nie da się tego zrobić, ale siedząc w kręgu ludzie mogą siebie naprawdę zobaczyć, zamiast wpatrywać się w plecy osoby siedzącej przed nimi i widzieć tylko tych przed sobą. Jeśli siedzimy z przodu, nie widzimy nikogo za sobą. Jest to bardzo mała fizyczna zmiana, lecz widzenie siebie nawzajem pomaga czuć się częścią grupy.

Coś, co próbuję robić w moim treningu wrażliwości, gdy medytujemy nad tematami takimi jak miłość i współczucie, to by nie tylko siedzieć sobie i wizualizować wszystkie czujące istoty, lecz także, gdy wspólnie siedzi się w kręgu, praktykować to w stosunku do siebie nawzajem. Popatrz na ludzi: „Obyście byli szczęśliwi, obyście byli wolni od cierpienia, obyście byli wolni”. To są prawdziwi ludzie, a my odnosimy te życzenia do siebie nawzajem. Uważam, że jest to bardzo pomocne w medytacji. Gdy myślimy o cierpieniu, myślimy o tym, że każda osoba w grupie cierpi z powodu chorób, starości i śmierci, a więc dostrzegamy cierpienie u konkretnych i rzeczywistych ludzi. Sprawia to, iż staje się ono bardziej realne. Pomaga to nie tylko w naszym własnym rozwoju, ale również pomaga nam rozwijać empatię i współczucie dla siebie. Wzmacnia to także poczucie grupy.

Uważam też, że warto odbywać regularne sesje dyskusyjne, podczas których można omawiać własne doświadczenia w naszych staraniach stosowania nauk Dharmy w praktyce, w naszym codziennym życiu, podczas ostatniego tygodnia, dwóch tygodni bądź miesięcy, w zależności od tego jak często spotyka się taka grupa. „Próbuję praktykować nauki o cierpliwości u siebie w pracy, ale było to bardzo trudne w tej czy innej sytuacji, w biurze itd.” Można coś takiego omówić, można dawać sobie wzajemnie rady i dzielić się doświadczeniami. „Próbujemy tego lub tamtego”. Pomaga to pogłębić naszą wiedzę na temat Dharmy, a także wzmacnia poczucie wspólnoty w grupie, która dąży do celu: wyzwolenia i oświecenia. Tutaj musimy pamiętać o jednym z mnisich ślubów, by być uczciwym. Nie bądź pretensjonalny: „Och, ja nigdy nie wpadam gniew!” Trzeba mówić z serca, z własnego doświadczenia. Może to być naprawdę bardzo pomocne i inspirujące. W ten sposób wspieramy się wzajemnie jako grupa, jest to wysiłek grupowy.

Wszyscy staramy się robić postępy. Niektórzy z nas są nowi, inni bardziej doświadczeni. Podobnie jak w rodzinie, są młodzi ludzie i ludzie starsi i wszyscy mogą pomagać sobie nawzajem. Bycie młodszym czy starszym w tym kontekście nie musi zależeć od faktycznego fizycznego wieku, chodzi tu raczej o doświadczenie. Powtarzając to raz jeszcze, wszystkie te śluby łączą się i wskazują w tym samym kierunku – robimy to w taki sposób, by nikt w grupie nie poczuł się winny czy głupi.

Ostatnia sprawa. Myślę, że ważne jest, by czasami odprężyć się wspólnie jako grupa. Od czasu do czasu bardzo fajnie jest urządzić piknik albo wspólny obiad, czy coś podobnego, na który każdy coś ugotuje, lecz nie jako główna działalność grupy. Niektóre ośrodki, tutaj w Berlinie, robią takie rzeczy. Na przykład, na Sylwestra organizują wspólne jedzenie i każdy coś przynosi. Wielu ludzi nie ma ochoty iść do klubu czy na jakąś hałaśliwa imprezę, ale nie chce też siedzieć samemu w domu. Przy takich okazjach bardzo miło jest się spotkać w ośrodku Dharmy. Przyjął się taki obyczaj, że ludzie przynoszą zrobione przez siebie jedzenie, odprawiają pudże, po czym spędzają trochę czasu w swoim towarzystwie. Myślę, że bardzo dobrze jest od czasu do czasu zorganizować coś takiego w ciągu roku. Czasami trzeba się koniecznie spotkać, by się wspólnie pośmiać, a nie tylko [rozmawiać o] poważnych sprawach.

To są właśnie podstawowe kwestie, jakie znajdują się w ślubach, i które, jak sądzę, mogą być pomocne w funkcjonowaniu grupy czy ośrodka Dharmy. Choć użycie słowa „sangha” w odniesieniu do ludzi z ośrodka Dharmy nie jest szczególnie ortodoksyjne, niemniej rola wspólnoty w ośrodku Dharmy jest ogromnie ważna. Nie praktykujemy sami. Mamy przyjaciół, którzy nam pomagają; wszyscy możemy pomagać sobie nawzajem na ścieżce. Jestem przekonany, że możemy być dla siebie nawzajem inspiracją, mieć na siebie wzajemnie pozytywny wpływ i dzielić się [tym co mamy].