5 buddyjskich zasad pomocnych w prowadzeniu biznesu

How to 5 tips business

Buddyzm często kojarzony jest z medytacją. Ale nauki buddyjskie dostarczają nam również wielorakich wglądów w sposoby myślenia, które można zastosować w każdej dziedzinie. Spójrzmy na niektóre buddyjskie zasady, które mogą nam pomóc w prowadzeniu jakiegokolwiek projektu lub firmy.

Określenie swego celu

Buddyzm silnie akcentuje posiadanie jasnego zrozumienia celu i kierunku, zanim rozpocznie się buddyjską praktykę. Celem jest całkowite uwolnienie się od zakłócających emocji i pełne wykorzystanie potencjału naszych umysłów i serc. Ów ostateczny stan zwie się „oświeceniem”.

Podobnie, gdy rozpoczynamy jakikolwiek projekt czy biznes, sprawą zasadniczą jest zdefiniowanie swego celu. Czy jest nim zysk? Czy jest nim stworzenie pewnej wartości dla klientów lub rozwiązywanie trudnych problemów z jakimi mają do czynienia? Im dokładniej zdefiniowany jest cel, tym łatwiej jest znaleźć drogę, która może do niego doprowadzić, i tym większe jest prawdopodobieństwo osiągnięcia tego celu.

Podążanie za zasadą przyczyny i skutku

Określiwszy cel, musimy ustalić jakie przyczyny będą do niego prowadzić. Przyczynami prowadzącymi do oświecenia są zaprzestanie destrukcyjnych zachowań i ćwiczenie w sobie dobrych cech naszego umysłu poprzez zapoznawanie się z konstruktywnymi, realistycznymi sposobami postrzegania świata i radzenia sobie z nim.

W przypadku projektu biznesowego, aby znaleźć przyczyny, jakie doprowadzą nas do ostatecznego celu, powinniśmy użyć logiki. Proces ów przypomina inżynierię odwrotną. Zaczynamy od prześledzenia logicznej sekwencję działań, które doprowadzą do określonego celu. Proces ten pomaga zdefiniować niezbędne kroki, jakie należy podjąć, by osiągnąć nasz cel i stanowią dobrą podstawę dla stworzenia mapy drogi danego projektu.

Współczucie: rozwiązywanie problemu klienta

Współczucie jest jedną z najważniejszych buddyjskich zasad. Zgodnie z naukami Buddy:

Współczucie jest życzeniem, aby inni byli wolni od ich cierpienia.

Co ma to wspólnego z biznesem? Biznes dostarcza klientowi rozwiązanie jakiegoś problemu. Jeśli rozwiązanie, jakie dostarcza dany biznes jest lepsze niż inne już istniejące rozwiązania, wygrywa on współzawodnictwo z konkurencją. Dlatego kluczowe znaczenie ma zrozumienie problemu z którym mogą borykać się potencjalni klienci i pełne empatii nastawienie do nich. Musimy zidentyfikować i zawsze pamiętać o jakimś prawdziwym problemie, jaki mają w swoim życiu nasi docelowi odbiorcy, i w oparciu o to zrozumienie, próbować rozwiązać ten problem najlepiej jak to możliwe. Współczucie jest podstawą do zorientowanego na klienta czy też skoncentrowanego na użytkowniku podejścia do biznesu.

Nietrwałość: dostosowywanie się do zmieniającego się świata

Analiza buddyjska przynosi nam kolejny cenny wgląd w rzeczywistość – wszystko nieustannie się zmienia – my sami, środowisko i wszyscy ludzie wokół nas. Bardzo łatwo jest przylgnąć do jakiegoś pomysłu, który wydaje się oczywisty, stały i trwały, ale w szybko zmieniającej się rzeczywistości często staje się on przyczyną ograniczonego myślenia, uporu i nieelastyczności.

Weźmy Netflix jako przykład. Jego twórcy zdali sobie oni sprawę, że internet zmienił wzorce konsumpcji mediów. Stara szkoła myślenia miała tylko jedno rozwiązanie na konsumpcję treści wideo - wypożyczyć DVD. Ale Netflix zrozumiał, że jest na to łatwiejszy sposób – streaming video (przesyłanie strumieniowe wideo). Cały przemysł konsumpcji mediów nie zdawał sobie sprawy z nietrwałości rynku i nawyków użytkowników. Ale Netflix zrozumiał to jako pierwszy i na zawsze zmienił całą branżę.

Etyka: szanowanie siebie samego, zespołu i klienta

Etyka buddyjska opiera się na zasadzie niestosowania przemocy. Zdajemy sobie sprawę, że każdy chce być szczęśliwy i że nikt nie chce cierpieć. Jeśli opieramy nasze działania na tym zrozumieniu i staramy się unikać krzywdzenia innych, to zyskujemy ich szacunek i zaufanie.

Jeśli szanujemy naszych kolegów, wnosi to do zespołu poczucie zaufania i zrozumienia. Staramy się unikać mówienia paskudnych rzeczy za plecami ludzi, a także bezpośrednio im w twarz i staramy się być transparentni. Co więcej, im bardziej szanujemy naszego klienta, tym więcej zaufania i lojalności zyskujemy. Wspaniałe firmy, takie jak Zappos, opierają swój model biznesowy na poszanowaniu potrzeb klienta oraz spokojnej bezstronności i przejrzystości pomiędzy pracownikami.

Wideo: Matthieu Ricard — „Rewolucja uważności”
Aby włączyć napisy, proszę kliknąć na ikonę „Napisy” w prawym dolnym rogu ekranu. Aby zmienić język napisów, proszę kliknąć na ikonę „Ustawienia”, następnie kliknąć „Napisy” i wybrać preferowany przez siebie język.

Podsumowanie

Aby umocnić nasz biznes, możemy zastosować 5 buddyjskich zasad, jakimi jest: 

  • Zdefiniowanie celu
  • Poleganie na przyczynie i skutku
  • Rozwijanie empatii i współczucie wobec klienta
  • Bycie świadomym nietrwałości, bycie elastycznym i innowacyjnym
  • Przestrzeganie zasad etyki i odnoszenie się z szacunkiem do współpracowników i klientów.
Top