Modlitwy i rytuały

Główną praktyką buddyjską jest przekształcanie umysłu przez usuwanie naszej destrukcyjnej strony, a wzbogacanie emocji pozytywnych. Chciaż modlitwa i rytuał same tego nie spowodują, to mogą wspomóc naszą medytację i studia, nadając strukturę podejmowanym przez nas działaniom Dharmy. Wyważenie elementów intelektualnych, emocjonalnych i dewocyjnych czyni naszą praktykę buddyjską całościową i pełną.
Top