Buddyjskie podpowiedzi na życie

How to tips for life ridwan meah unsplash

Czasami czujemy się zagubieni i nie mamy pojęcia, jak poradzić sobie z wyzwaniami życia i osiąganiem swoich pozytywnych celów. Nie wychodzi nam nawet polepszanie relacji z innymi. Kiedy zaglądamy do tradycyjnych nauk buddyjskich, znajdujemy obfitość praktycznych wskazówek pomocnych dla każdego, w dowolnym czasie, w dowolnej kulturze.

Przymioty do kultywowania dla pomagania innym

 • Hojność – co do własnego czasu, rad, pomocy i majętności
 • Samodyscyplina - unikanie destrukcyjnych sposobów postępowania czy mówienia oraz pomaganie innym na wszelkie możliwe sposoby
 • Cierpliwość – wobec trudności z pomaganiem innym, aby nie wpadać w gniew lub frustrację
 • Odwaga i wytrwałość – by iść dalej bez względu na to, jak bardzo wyboiste stają się sprawy
 • Stabilność umysłowa i emocjonalna – pozostawać skupionym i nie dawać się zepchnąć z kursu
 • Rozróżnianie – pomiędzy tym co pomocne a tym co szkodliwe oraz tym co odpowiednie a tym co nieodpowiednie.

Jak wywierać pozytywny wpływ na innych

 • Być hojnym – dzielić się swoim czasem, zainteresowaniem i energią
 • Wyrażać się uprzejmie – zważać, że nie tylko to, co się mówi, lecz również jak się to mówi, oddziałuje na innych
 • Mówić i działać w sposób sensowny – zachęcając innych do rozwijania swych konstruktywnych umiejętności
 • Dawać dobry przykład – praktykując samemu to, co się doradza.

Sposoby osiągania pozytywnych celów

 • Jasność co do celu – upewnienie się, że jest on realistyczny i ufanie we własną zdolność do osiągnięcia go
 • Utrzymywanie samodyscypliny – pozostawanie skupionym na celu, bez schodzenia na boczne tory lub robienia czegoś zagrażającego osiągnięciu go
 • Bycie hojnym – dzielić się czasem i energią dla pracy na rzecz celu
 • Bycie otwartym – stałe uczenie się więcej rzeczy pomocnych w osiągnięciu celu
 • Utrzymywanie poczucia własnej godności – nie działanie w haniebny sposób, co zagroziłoby osiągnięciu celu
 • Utrzymywanie troski – o to, jak wszelkie nieodpowiedzialne zachowanie negatywnie wpłynie na nasz zespół
 • Staranne rozróżnianie – pomiędzy tym co pomoże własnemu postępowi, a co go utrudni.

Cechy do kultywowania dla osiągania pozytywnych celów

 • Bycie zadowolonym – z osiągnięcia realistycznego celu, bez chciwego gonienia za czymś nierealistycznym
 • Nie wpadanie w frustracje, urazę czy wrogość wobec innych – kiedy nieuchronnie coś pójdzie źle
 • Utrzymywanie skupienia na celu – i na pożytku, który on przyniesie, kiedy go osiągniemy
 • Opanowywanie własnego umysłu – zachowywanie spokoju i utrzymywanie równowagi emocjonalnej, bez względu na wszystko
 • Pamiętanie zawsze, że wszystko się zmienia – bez względu na nastrój, w jakim jesteśmy, stany umysłu i emocji nie są trwałe czy niezmienne, lecz dają się poprawić
 • Zachowywanie spokoju umysłu – czerpiąc ze świadomości, że staramy się najlepiej, jak potrafimy.

Sposoby uzyskiwania kontroli nad własnym życiem

 • Nie wchodzenie w położenie, w którym nie możemy podejmować własnych decyzji – co zmusza do łamania swoich zasad i robienia rzeczy, których się żałuje
 • Unikanie niewierności, jeśli jest się z kimś w związku seksualnym – to nieuchronnie prowadzi do komplikacji i kłopotów
 • Nie dążenie do wysokiego stanowiska z wielką odpowiedzialnością – pochłonie ono cały nasz czas i energię
 • Nie pozwalanie innym, by wpływali na porzucenie przez nas pozytywnych nawyków, takich jak np. zdrowe odżywianie się, nie palenie i gimnastykowanie się – to zniszczy nasze zdrowie i dobrostan
 • Nie podejmowanie się wykonania czegoś, czego nie możemy dokonać – co sprawi, że stracimy pewność siebie
 • Powstrzymywanie się od lekkomyślnych działań – to tylko sprowadzi negatywne skutki

Cechy jakie powinno się rozwijać by uniknąć problemów w sytuacjach wyzwania

 • Nie przejmowanie się – gdy nas chwalą lub krytykują
 • Dbanie o to by nie lgnąć, ani nie czuć wrogości – kiedy spotykamy kogoś, do kogo jesteśmy przywiązani lub kogo nie lubimy
 • Nie postępowanie w sposób sprzeczny ze swoimi dobrymi zasadami – kiedy zajmujemy się swoimi zwykłymi zajęciami
 • Nie wpadanie w obsesję na punkcie rzeczy materialnych – kiedy mamy liczne dobra lub bogactwa, zaniedbując swe wyższe cele
 • Nie użalanie się nad sobą – gdy chorujemy lub doznajemy bólu, lecz używanie tego jako okoliczności dla dalszej pracy nad rozwijaniem wewnętrznej siły i charakteru
 • Pracowanie nad przezwyciężaniem swoich wad i urzeczywistnianiem pełnego pozytywnego potencjału – zawsze.

Wideo: Ringu Tulku — „Bycie szczęśliwym w zabieganym świecie”
Aby włączyć napisy, proszę kliknąć na ikonę „Napisy” w prawym dolnym rogu ekranu. Aby zmienić język napisów, proszę kliknąć na ikonę „Ustawienia”, następnie kliknąć „Napisy” i wybrać preferowany przez siebie język.
Top