How zo develop compassion clay banks unsplash

היכולת לחמול צפונה בתוכנו מיום היוולדנו, היכן שמשאלתנו כלפי אחרים ואחרות היא שישתחררו מסבל וגורמיו. יש לנו אפשרות לפתח את היכולת הזאת על מנת להיטיב באופן בל יתואר עם עצמינו ועם הזולת. 

הדרך הטובה ביותר לפתח חמלה היא להגביל תחילה את הטווח לאלו שעימם מתרחש מפגש בחיים האמיתיים וברשתות החברתיות, ואולי עם כמה בעלי חיים. אט אט נתאמן בהרחבת החמלה שלנו אל עבר כולם וכולן. אלו שאנו אוהבים ואוהבות, זרים וזרות, ואפילו בני ובנות אדם שאיננו אוהבים/ות כלל. נמשיך עד שחמלתנו תכלול את כל העולם כולו- כן, אפילו מקקים!

חמלה מורכבת גם ממרכיב רגשי וגם ממרכיב רציונלי. מבחינה רגשית, עלינו להעריך את כל קשרי הקיום ההדדיים של כל החיים על הפלנטה הזאת. הכלכלה הגלובאלית וכל מה שזכינו בו- מזון, ביגוד, המצאות טכנולוגיות, בתים, כלי רכב, וכיוצא באלו- מגיעים מהעבודה הקשה של אחרים ואחרות. בלעדיהם, לא היו לנו כבישים, חשמל, דלק, מים או מזון. זה בלבד מספיק על מנת לגרום לנו באופן טבעי להכיר תודה, להיות במצב תודעה שמח המוביל למה שנוכל לקרוא לו "לב חם ואוהב". ככל שנהרהר בסוג הזה של הכרת תודה, כך נוקיר באופן עוצמתי יותר את האחרים והאחרות, כמו אמא שמרגישה זוועה אם משהו נורא קרה לבנהּ יחידהּ. יעלה בנו עצב עבור חסרי וחסרות המזל, אך מבלי לרחם ולהפכם למסכנים. נחוש אמפתיה לעברם, כאילו בעיותיהם הן למעשה שלנו. 

הבסיס הרציונלי להרחבת החמלה שלנו באופן שווה לכולם וכולן הוא כל כך מובן מאליו, ולמרות זאת קורה לפעמים שהוא כלל לא נלקח בחשבון על ידי רבים ורבות מאיתנו. לכולנו רצון שווה להשתחרר לחופשי ממחסור באושר ומסבל. שתי העובדות הללו נשארות על כנן בלי קשר לשאלה האם מישהו או מישהי קרוב או רחוק מאיתנו, וללא קשר למה שהוא או היא עשויים לעשות. אפילו אם ייגרם נזק מאוד גדול כתוצאה ממעשה של מישהי או מישהו, זה מעשה שנעשה מתוך תפיסה מוטעית, בלבול או תעתוע, תוך חשיבה שגויה שהדבר יועיל להם/ן או לחברה. זה לא בגלל שהם או הן רעים מטבעם/ן, אף אחד ואחת מאיתנו לא "רע/ה" מצד עצמו או מצד עצמה. לכן זה הגיוני וראוי לחוש חמלה עבורם ועבורן, מכיוון שבדיוק כפי שאנחנו לא נרצה לסבול, כך גם הם/ן.

מדיטציה על חמלה

האימון לפיתוח חמלה מתעצם בהדרגה בשלבים. תחילה נתמקד בסבל של אלו שאותם ואותן אנו אוהבים/ות. אחר כך באלו שהם או הן ניטראליים, ואז באלו שאותם ואותן איננו אוהבים/ות. ובסופו של דבר. נתמקד בסבל של כולם וכולן, בכל מקום, באופן שווה. 

בכל שלב נעורר שלושה רגשות:

  • כמה נפלא זה יהיה אם הם או הן ישתחררו מהסבל וגורמיו.
  • מי ייתן וישתחררו לחופשי, משאלתי היא כי ישתחררו לחופשי.
  • מי ייתן ואוכל לעזור להשתחררותם/ן. 

לכן, חמלה מכילה את הנכונות לעזור לאחרים ואחרות להשתחרר מהבעיות שלהם ולהתגבר על חוסר אושר. הבעיות הללו בבירור יכולות להיפתר באמצעות מעקב אחר שיטות ריאליסטיות, מתוך הבנה שאין מצב שהוא חסר תקווה. חמלה בבודהיזם, אם כן, זהו מצב תודעתי פעיל שנמצא בהיכון, בכל רגע, לזנק לפעולה מיטיבה למען הזולת.

Top