Төвөдийн Бурханы шашин

Төвөдийн Бурханы шашин нь Бурхан багшийн сургаалыг бүрэн цогцоор нь тодорхой бүтэц, үе шаттай, ойлгоход хялбар хэлбэрээр үзүүлснээрээ онцог. Сургаалын ашиг тусыг хамгийн ихээр хүртэхийн тулд сургаалын ойлголт нэг бүрийг өөрийн хүссэнээр олон удаа уншиж, тэдгээрийг эргэцүүлж мөн тэдгээр ойлголтууд дээр бясалгал хийж болно. Ингэснээр тэдгээр нь бидний өдөр тутмын амьдралын салшгүй нэг чухал хэсэг болох юм.
Top