Tibet Budizmi

Tibet Budizmi Buddha'nın bütün öğretilerini yapılandırılmış ve ulaşılabilir bir biçimde sunması sebebiyle eşsizdir. En yüksek faydayı sağlayabilmek için bu öğretilerin herbiri üzerine günlük hayatımızın ayrılmaz birer parçaları haline gelene kadar istediğimiz sıklıkta okuyabilir, derinlemesine düşünebilir ve meditasyon yapabiliriz.
Top