İleri seviye çalışmalar

Budist öğretileri daha derinlemesine öğrendikçe yaptığımız uygulamaların da hayatımızdaki dönüştürücü etkisi artar. Zihnimizin yapısı fazlasıyla karmaşıktır, bu yüzden onunla uyuşacak yöntemlere ihtiyaç duyarız, derinlemesine Dharma çalışmaları bu yöntemleri birer birer gözler önüne serer. Tıpkı bir yap-bozun parçalarını bir araya getirmek gibi, bu Dharma parçalarını meditasyon ve derin düşünme ile bir araya toplayarak günlük hayatımızda uygulayacak bir yol haline getiririz.
Top