Ruhsal Öğretmenler

Budist öğretiler eğer kökeni Buddha'ya dek geri götürülebiliyorsa özgün ve hakiki kabul edilir. Eğer bu husustan emin olursak, öğretileri pratik etmekte gayret gösteririz zira biliriz ki eğer doğru anlaşılır ve uygulanırlarsa bu pratikler arzu ettiğimiz faydalı sonuçları bize kazandıracaktır.
Top