3

Оюун судлахуйн

Ложон буюу Төвөдийн Оюун судлахуйн аргууд нь амьдрал дахь сорилтуудтай нүүр тулахад хэрхэн сэтгэлийн хүчтэй, эерэг байх боломжийг олгодог. Сэтгэлтэйгээ ажилласнаар бид ямар ч сөрөг нөхцөлийг асарч хайрлах болон энэрэн нигүүлсэх сэтгэл, ойлголцлыг төлөвшүүлэх боломж болгон хувиргаж болно.
Top