How to develop love derek thomson unsplash

ความรักสากล - ความปรารถนาให้ทุกคนมีความสุขและมีสาเหตุของความสุข - เกิดจากการเข้าใจว่าชีวิตของเราเชื่อมโยงกับคนอื่นโดยสิ้นเชิง เราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติ และความอยู่ดีมีสุขของเราเชื่อมโยงกับชุมชนโลกทั้งหมด ไม่มีใครสักคนสามารถหนีผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกที่ถดถอยหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากเรามีความเชื่อมโยงกับมนุษย์ชาติ การขยายความรักให้ทุกคนจึงเหมาะสมโดยสิ้นเชิง 

การปลูกฝังความรักแก่ผู้อื่นเกิดความสบายใจโดยอัตโนมัติ เป็นบ่แหล่งที่มาของความสำเร็จในชีวิต - องค์ดาไลลามะที่ 14

เพื่อพัฒนาความรัก เราต้องซาบซึ้งในความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันของเรา ทุกสิ่งที่เรากิน ใช้ และเพลิดเพลินล้วนมาจากการทำงานหนักของผู้อื่น ลองนึกถึงคนหลายพันคนในมุมต่างๆ ของโลก ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณกำลังอ่านอยู่ในขณะนี้ การพิจารณาเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งทำให้เรารู้สึกผูกพันและซาบซึ้งบุญคุณทุกคน นำไปสู่ความสุขอย่างลึกซึ้งในตัวเรา เราจึงย่อมมีความห่วงใยในความสุขของผู้อื่นโดยธรรมชาติ ความรู้สึกเหล่านี้เป็นพื้นฐานของความรักสากล

การทำสมาธิช่วงสั้น ๆ เพื่อพัฒนาความเมตตา 

เราต้องพัฒนาความเมตตาให้ตัวเองก่อน ถ้าเราไม่ปรารถนาให้ตัวเองมีความสุข แล้วทำไมเราถึงอยากให้คนอื่นมีความสุขด้วย

เราเริ่มต้นด้วยความรู้สึกลึกๆ ว่า

  • จะมหัศจรรย์มากหากข้าพเจ้ามีความสุขและมีเหตุแห่งความสุข
  • ข้าพเจ้าปรารถนาให้ตนเองมีความสุข
  • ขอให้ข้าพเจ้าจงสามารถนำพาความสุขมาแก่ตนเอง

เมื่อเราประสบกับความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะให้ตัวเองมีความสุขแล้ว เราก็สามารถขยายขอบเขตและนำความคิดแบบเดียวกันนี้ไปใช้กับคนอื่นในวงกว้างขึ้นได้

  1. ประการแรก เรามุ่งความรักของเราไปยังคนที่เรารักและเพื่อนฝูง
  2. จากนั้นเราก็ขยายไปสู่คนที่เป็นกลางทุกคนที่เราพบเห็นทุกวัน
  3. จากนั้นเราก็พยายามพัฒนาความรักให้คนที่เราไม่ชอบเลย
  4. ในที่สุด เรามุ่งหมายความรักของเราไปยังโลกทั้งใบและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลก

ด้วยวิธีการนี้ เราสามารถพัฒนาความรู้สึกรักของเราให้ครอบคลุมไม่ใช่แค่ตัวเราและคนรอบข้าง แต่รวมถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดด้วย

ถ้าเราสามารถทำอะไรให้คนอื่นมีความสุขได้จริงๆ เราก็ควรจะทำ หากไม่สามารถทำอะไรได้ เราก็สามารถจินตนาการได้ว่าจะให้ทุกอย่างที่จะไม่เพียงแต่จะนำไปสู่ความสุขในระยะสั้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความผาสุกในระยะยาวอีกด้วย นี่ไม่ใช่แค่การจัดหาอาหารและที่พักพิงให้กับคนเร่ร่อนเท่านั้น ท้ายที่สุดแล้ว คนร่ำรวยและประสบความสำเร็จจำนวนมากก็ตกทุกข์ได้ยากและจำเป็นต้องรวมอยู่ในความปรารถนาของเราด้วย ความรักที่แท้จริงที่มีต่อครอบครัวและเพื่อนฝูงของเรา และทุกๆ สิ่งมีชีวิตที่เราพบเจอ จะค่อยๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ นำความสุขมาสู่ตนเองและผู้อื่น

Top