1

เกี่ยวกับพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาจัดการกับสถานการณ์ที่เราทุกคนต้องเผชิญ ความจริงที่ว่าไม่มีใครในพวกเราต้องการทนทุกข์ และพวกเราทุกคนล้วนต้องการมีความสุขอย่างยิ่ง ด้วยการทำสมาธิและการเข้าใจความเป็นจริง เราสามารถประยุกต์ใช้ปัญญาทางพระพุทธศาสนากับปัญหาในชีวิตประจำวันของเราได้โดยตรง
Top