1

ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်း

ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ကျွန်ုပ်တို့ ရောက်ရှိနေသည့် အခြေအနေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါသည်။ မည်သူမျှ ဒုက္ခမကြုံချင်ကြသလို အားလုံးသည် ပျော်ရွှင်လိုကြပါသည်။ တရားရှုမှတ်ခြင်းနှင့် အမှန်တရား နားလည်ခြင်းမှသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင်တို့၏ ဉာဏ်ပညာကို ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ပြဿနာများတွင် တိုက်ရိုက် အသုံးချနိုင်ပါသည်။
Top