အားလုံးနှင့်ဆိုင်သော တန်ဖိုးများ

အားလုံးနှင့် ဆိုင်သော တန်ဖိုးများ ဖြစ်သည့် ကြင်နာမှု၊ နွေးထွေးမှု၊ ရိုးသားမှုနှင့် ကရုဏာတို့ကို လူတိုင်း တန်ဖိုးထားပါသည်။ ခင်မင်မှုနှင့် ပျော်ရွှင်မှု ရေရှည် တည်တံ့ရန် အဓိက အချက်များလည်း ဖြစ်ပါသည်။
Top