ဝဇီရယန

မန္တရားကျင့်ကြံမှု၏ အဆင့်မြင့်ကျင့်ကြံမှုများက အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြင့် ဉာဏ်အလင်းရရှိခြင်း ပေါ်ထွက်လာစေပုံကို နားလည်ခြင်းအားဖြင့် ၎င်း၏အဆင့်မြင့် နည်းလမ်းများကို ခိုင်မာစွာယုံကြည်လာပါသည်။ ရှင်းလင်းသောအသိပညာဖြင့် ကာလချက္ကရာဖြစ်စေ၊ အခြားနည်းစနစ်ဖြစ်စေ မန္တရား ကျင့်ကြံမှုတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ၎င်း၏ခက်ခဲမှုကြောင့် စိတ်မပျက်ဘဲ လက်တွေ့ကျသောနည်းလမ်းဖြင့် စိတ်ဝင်စားမှုရှိလာပါသည်။
Top