အဓိပ္ပာယ်

ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ဘာသာတရား တစ်ခုလား။ ကံဆိုသည်မှာ ကံကြမ္မာလား။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ဘဝအသစ် မွေးဖွားကြမည်လား။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ အခြေခံဆိုင်ရာ မေးခွန်းများကို ဒီမှာဖြေကြား ထားပါသည်။
Top