के हो...

के बौद्धदर्शन धर्म हो? के कर्मको अर्थ भाग्य हो? हामी सबैको पुनर्जन्म हुन्छ कि हुँदैन? बुद्धधर्मका केही मूलभूत अवधारणासम्बन्धी प्रश्नका उत्तर यहाँ छन्।
Top