1

درباره بودیسم

بودیسم به شرایطی می‌پردازد که هر یک از ما خود را در آن می‌یابیم ـ حقیقت این است که هیچیک از ما نمی‌خواهیم رنج ببریم و همه ما بی‌نهایت خواهان سعادتمندی هستیم. از طریق مدیتیشن و درک واقعیت می‌توانیم مستقیماً خرد بودایی را برای رفع مشکلات روزانه‌مان به‌کار بریم.
Top