2

หนทางสู่การตรัสรู้

เส้นทางพระพุทธศาสนาทิเบตแห่งการเปลี่ยนแปลงตนเองตามขั้นตอนที่ชัดเจนและมีโครงสร้างที่เรียกว่า ลำ-ริม ซึ่งทำให้เรามีความรู้ถึงความก้าวหน้าจากสถานะปัจจุบันของเราไปสู่ภาวะเป็นพระพุทธเจ้า
Top