You are in the archive Please visit our new homepage

Берзиний архив

Доктор Александер Берзиний Бурханы шашны сургаалын архив

Энэ хуудасны Текст Хувилбар руу шилжих. Гол ачаалах холбоос руу очих.

Нүүр хуудас > Төвдийн-Бурханы шашны уламжлалын үндсэн ойлголтууд > 2-р түвшин: Лам-рим (Мөрийн зэрэг) > Бодь мөрийн зэргийн (Лам-рим) Бага төрөлхтөний сургаалын ерөнхий танилцуулга

Бодь мөрийн зэргийн (Лам-рим) Бага төрөлхтөний сургаалын ерөнхий танилцуулга

I Цэнжаб Сэркон Ринбүүчи
Орчуулсан Александер Берзин
Хянан тохиолдуулсан Самаяа Харт
Голланд улс, Хёйзен хот
1980 оны 5-р сар
[Бичлэгийг бүрэн бус хэвээр бичигт буулгаж, хянан тохиолдуулав]