ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

Studybuddhism.com ເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃຫຍ່ໃນການສຶກສາຄຳສອນດັ້ງເດີມທາງພຸທະສາສະໜາ, ນຳສະເໜີເນື້ອໃນແບບກົງໄປກົງມາ ແລະ ຕິດແທດກັບຕົວຈິງ. ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນໃນໂລກສະໄໝໃໝ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງພູມປັນຍາຂອງທິເບດໄດ້ ໂດຍປາສະຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການໂຄສະນາ.

ເວັບໄຊນີ້ເປັນການພັດທະນາຈາກ The Berzin Archieves, ເຊິ່ງໄດ້ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2001 ໂດຍ ດຣ ອາເລັກຊານເດີ ເບີຊີນ, ອາຈານທາງພຸທະສາສະໜາ, ນັກແປ, ແລະ ນັກປະຕິບັດທຳ ທີ່ມີປະສົບການກວ່າ 50 ປີ. ດ້ວຍທີມງານນານາຊາດກວ່າ 80 ຄົນ, studybuddhism.com ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວດ້ວຍການເພີ່ມບົດຄວາມ, ວີດີໂອ, ແລະ ບັນທຶກສຽງຄຳສອນໃໝ່ໆ ຢູ່ເປັນປະຈຳ.

10,357 Articles
15327
ບົດຄວາມ
20,900 Subscribers
67700
ຜູ້ລົງທະບຽນ
2,012 Listeners
2975
ຜູ້ຟັງ
43,733 Followers
47000
ຜູ້ຕິດຕາມ
7,700 Readers
8677
ຜູ້ອ່ານ

ຄະນະອຳນວຍການ

Board dr med aldemar andres hegewald
ນາຍແພດ ອາລ໌ເດິມາ ອັນເດຣສ໌ ເຮເກວາລ໌
ປະທານ
Board karsten bachem
ຄາສ໌ເທັນ ບາຄຳ
ຮອງປະທານຜູ້ທີໜຶ່ງ
Board dr jorge numata
ດຣ. ຈໍຈ໌ ນູມາຕາ
ຮອງປະທານຜູ້ທີສອງ

ທີ່ປຶກສາພຣະທັມ

Study buddhism tsenzhab serkong tulku 400
ເຊນຊັບ ເຊີກອງ ຣິນໂປເຊ ທີ 2
ອ່ານເພີ່ມ

ຄະນະເຮັດວຽກ

Alexander berzin large
ດຣ ອາເລັກຊານເດີ ເບີຊີນ
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ຂຽນ
ອ່ານເພີ່ມ
Matt linden
ແມັດ ລິນເດັນ
ຫົວໜ້າບັນນາທິການ ແລະ ພາບ
Julia sys
ຢູເລຍ ຊິສ໌ແມແລອີເນັນ
ຍຸທະສາດ ແລະ ອອກແບບ
Andrey 200
ອັນເດຣ ສຕໍຣອບວ໌ຊອບວ໌
ຜູ້ພັດທະນາເວັບໄຊ
Maxim severin
ແມັກຊິມ ເຊເວຣິນ
ຜູ້ວິເຄາະຂໍ້ມູນ
Lunacharski
ອາເລັກຊີ ລູນາຊາສກີ
ຜູ້ຊ່ວຍເຕັກນິກ
Zhenja 300 4
ເຢວ໌ເກນີ ບູເຊອາຕອບວ໌
ຜູ້ຊ່ວຍເຕັກນິກ
Sophie bod
ໂສຟີ່ ບົດ
ຜູ້ຊ່ວຍເຕັກນິກ
Andreas 300
ອັນດຣີອາສ໌ ຄິລ໌ມັນ
ເຄືອຂ່າຍກົດໝາຍ

ລາວ

David wharton lo 300
ເດວິດ ວອຣເຕິນ
ບັນນາທິການ

ຂໍ້ຄວາມ

Dalai lama 100
ອົງດາໄລ ລາມະ ທີ 14
ອ່ານ
Ling rinpoche 100
ລິ່ງ ຣິນໂປເຊ
ອ່ານ
Tsenzhab serkong tulku 100
ເຊນຊັບ ເຊີກອງ ຣິນໂປເຊ ທີ 2
ອ່ານ
Top