You are in the archive Please visit our new homepage

Viện Lưu Trữ Phật Pháp Berzin

Viện Lưu Trữ Phật Pháp của Tiến sĩ Alexander Berzin

Chuyển sang Bản Chữ Nổi của trang này. Về trang hướng dẫn chính.

Trang Nhà > Về Chúng Tôi > Hạ Tải Trang Mạng Này

Hạ Tải Trang Mạng Này

Quý vị có thể hạ tải một bản sao của trang mạng Viện Lưu Trữ Phật Pháp Berzin, để tiện việc sử dụng trong máy điện toán riêng của mình.

Hạ Tải

Hạ tải trang mạng (Tài liệu Zip, 70MB)

Sau khi đã hạ tải và rút tỉa tài liệu zip, xin quý vị vào ngăn chứa dữ liệu tên web và mở bản tài liệu index.html.

Dữ Liệu Hạ Tải Bao Gồm Những Gì?

Dữ liệu hạ tải gồm có : tất cả các trang bình thường từ mọi ngôn ngữ của trang mạng.

Dữ liệu hạ tải không bao gồm:

Nhằm giảm bớt lượng hạ tải, một số dữ liệu của trang mạng không nằm trong bản tài liệu hạ tải. Các đề mục sau đây sẽ không được hạ tải và sẽ không hoạt động nếu không có đường dây nối Internet để xử dụng mạng:

  • Chức năng tìm kiếm dữ liệu
  • Các tài liệu âm thanh MP3
  • Các bản văn dạng PDF
  • Các trang riêng rẽ để in
    (Xin lưu ý là các trang bình thường của chúng tôi rất dễ in: bản in sẽ không giống như trang trên màn hình – thay vì vậy, kết quả bản in của các trang tài liệu bình thường sẽ gần giống như bản in riêng rẽ của chúng tôi.)

Bản Dữ Liệu Hạ Tải Có Được Cập Nhật Thường Xuyên Không?

Bản tài liệu Zip để hạ tải của chúng tôi được cập nhật mỗi Sáng thứ Sáu (giữa 2:00AM và 3:00AM Giờ Trung Âu). Điều này có nghĩa là nội dung tài liệu mới hoặc vừa cập nhật được đăng tải trong tuần sẽ chỉ có mặt trong bản hạ tải bắt đầu vào ngày thứ Sáu của tuần đó mà thôi.