Thông điệp của Đức Dalai Lama

Với sự diễn tiến của thế kỷ hai mươi mốt, Mạng Lưới điện tử ngày càng trở nên một phương tiện thông dụng và quan yếu trong việc chia sẻ thông tin trên toàn cầu. Điều này cũng đúng đối với các thông tin về giáo huấn Phật pháp, lịch sử Phật giáo và các đề mục khác nhau liên quan đến nền văn hóa Tây Tạng. Đặc biệt ở những nơi mà sách vở và các vị thầy hội đủ phẩm chất rất hiếm hoi, Mạng Lưới điện tử là nguồn thông tin chính cho vô lượng đại chúng.

Trong một thế giới mà sự hiểu lầm và chủ nghĩa bộ phái là những điều phổ biến, giáo dục là phương pháp mạnh mẽ nhất để loại trừ vô minh, nguyên nhân mang lại sự bất hòa. Vì thế, tôi rất hoan nghênh trang mạng đa ngôn ngữ của Tiến sĩ Alexander Berzin, berzinarchives.com, một công cụ giáo dục có giá trị, cung cấp một số lớn tài liệu từ nhiều trường phái và nhiều khía cạnh của Phật giáo, cũng như về nền văn hóa Tây Tạng.

26 tháng Giêng, 2007 
Đức Dalai Lama thứ Mười Bốn

Top