අප ගැන

studybuddhism.com යනු සැබෑ බෞද්ධ ඉගැන්වීම් මනාව වටහා ගත හැකි, ප්‍රායෝගික ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කරන පෘථුල මූලාශ්‍රයයකි. අපේ ඉලක්කය වන්නේ ටිබෙටයේ ඥානය, නොමිලයේම ප්‍රචාරණ දැන්වීම්වලින් ද තොරව, නූතන ලෝකයට විවෘත, ළඟාවිය හැකි තත්ත්වයට පත් කිරීමය.

බෞද්ධ ගුරුවරයෙකු, පරිවර්තකයෙකු සහ වසර 50කට අධික අත්දැකීම් ඇති ප්‍රයෝගික බෞද්ධයෙකු වන දර්ශනසූරී ඇලෙක්සැන්ඩර් බර්සින් විසින් 2001දී ආරම්භ කරන ලද මෙම බර්සින් ලේඛනාරක්ෂණය (Berzin Archives) ඉදිරි පරපුරේ වෙබ් අඩවියකි. 100කට අධික පිරිසකගෙන් සැදුම්ලත් අන්තර්-ජාතික කණ්ඩායමක් සමග studybuddhism.com දිගටම වර්ධනය වේ. අපි නිරතුරුවම බෞද්ධ ඉගැන්වීම ඇතුළත් අලුත් ලිපි, වීඩියෝ සහ හඬපට එකතු කරමු.

කණ්ඩායම

Alexander berzin
දර්ශනසූරී ඇලෙක්සැන්ඩර් බර්සින්
ආරම්භක සහ කර්තෘ
තවදුරටත් කියවන්න
Matt linden
මත් ලින්දියන්
ප්‍රධාන සංස්කාරක සහ ඡායාරූපශිල්පී
Donna malkin
ඩෝනා මල්කින්
සංස්කාරක
Therese miller
තෙරේස් මිලා
සංස්කාරක
Maxim severin
මාක්සිම් සෙවේරින්
දත්ත විශ්ලේෂක
Julia sys
ජූලියා සිස්මිලීනන්
ක්‍රමෝපාය සහ මෝස්තර
Andrey 200
ඇන්ද්‍රී දරෝෆ්සොෆ්
වෙබ් තැනුම්කරු
Evgenii buziatov
එෆ්ගෙනී බූට්සටෝෆ්
තාක්ෂණ සහකාර සහ පරිවර්තක

සංදේශ

Dalai lama 100
14 වන දලයි ලාමා වහන්සේ
කියවන්න
Ling rinpoche 100
ලිං රින්පෝඡේ හිමියෝ
කියවන්න
Tsenzhab serkong tulku 100
දෙවන ට්සෙන්ශාබ් සේකොං රින්පෝඡේ
කියවන්න
Top