Kutsal Dalai Lama’nın Mesajı

Yirmibirinci yüzyıl içerisinde internet küresel bilgi paylaşımının en yaygın ve önemli araçlarından biri haline gelmiştir. Bu durum Budist öğretiler, Budizm tarihi ve Tibet kültürüyle ilgili diğer bilgilerin paylaşılabilmesi için de oldukça önemli bir gelişmedir. Özellikle kitapların ve yetkin öğretmenlerin nadir bulunduğu yerlerde internet sayısız insan için temel bir başvuru kaynağına dönüşmüştür.

Yanlış anlama ve mezhepçiliğin sıradanlaşarak yaygınlaştığı günümüzde, eğitim ihtilaflara yol açan cehaletin ortadan kaldırılmasındaki yegâne araçtır. Bu nedenle Dr. Berzin’i; Budizm ve Tibet kültürünün farklı ekol ve tarafları hakkındaki geniş kapsamlı yazılarıyla önemli bir eğitim aracı olarak küresel bilgi ağına kazandırdığı, birçok dilde hizmet veren web sitesi berzinarchives.com kurması dolayısıyla selamlıyorum.

26 Ocak 2007
14. Dalai Lama

Top