پیامی از عالیجناب دالایی لاما

پیام

همچنان که قرن بیست و یکم پیش می‌رود، اینترنت بطور روز افزون به رسانه‌ای شایع و مهم برای مبادله اطلاعات در سطح جهان تبدیل می‌شود. این امر درمورد سوابق تعالیم بودیسم، تاریخ آن و سایر موضوعات مرتبط با فرهنگ تبت نیز صدق می‌کند. بخصوص در مناطقی‌ که کتاب‌ها و آموزگاران ورزیده نادر هستند، اینترنت برای تعداد بی‌شماری از مردم به منبع اصلی اطلاعات تبدیل گردیده است.

در دنیایی که سوءتفاهم و فرقه گرائی به امری عادی تبدیل شده است، دانش قدرتمندترین وسیله برای رفع جهالت‌هایی است که آتش این اختلافات را دامن می‌زنند. بنابراین، من از اقدام دکتر برزین برای تهیه این وب-سایت چند زبانه berzinarchives.com، استقبال می‌کنم. این وب-سایت وسیله آموزشی ارزشمندی برای کسب دانش است و طیف وسیعی از مقالات مشتمل بر مکاتب و جنبه‌های متفاوت بودیسم و فرهنگ تبتی را درسطح جهانی انتشار می‌دهد.

۲۶ ژانویه، ۲۰۰۷ [امضاء]

Top