تاریخ و فرهنگ

بودیسم می‌آموزد که همه چیز ناشی از علل و شرایط است و دارما از این امر مستثنی نیست. تاریخ و فرهنگ هر کشوری بر گسترش بودیسم تاثیر گذاشته است و در طی زمان بودایی‌ها اندیشه‌شان را با پیروان سایر ادیان رد و بدل کرده‌اند تا هر دوغنی شوند. اکنون که اعتقادات و روش‌های بودایی در سراسر جهان گسترش یافته است، مردم اصول بودیسم را در حوزه‌های جدید زندگیشان به‌کار می‌برند.
Top