درباره ما

وب سایت مطالعه بودیسم (studybuddhism) مأخذی غنی از اطلاعات معتبر درباره تعالیم بودایی است که به صورتی ساده و عملی ارائه شدهاند. این مطالب بهطور رایگان و بدون تبلیغ در اختیار همگان قرار گرفتهاند. هدف ما این است که خرد تبتی را در دسترس دنیای مدرنمان قرار دهیم.

این وب سایت نسل بعد آرشیوهای برزین است. این وب سایت را دکتر الکساندر برزین در سال ۲۰۰۱ بنیان نهاد. او معلم بودایی، مترجم و بیش از ۵۰ سال تجربه پیروی از آیین بودیسم را دارد.studybuddhism با بیش از ٨٠ عضو از سراسر جهان در حال توسعه است. ما مقاله‌های جدید، ویدیوها و مطالب شنیداری تازه را به‌طور منظم به وب سایت اضافه می‌کنیم .

10,357 Articles
۱۵۳۷۴
مقالات
20,900 Subscribers
۶۸۲۰۰
مشترکین
2,012 Listeners
۲۹۸۸
شنوندگان
43,733 Followers
۴۷۰۰۰
مشترکین
7,700 Readers
۸۶۷۷
خوانندگان

هیئت مدیره آرشیوهای برزین

Board dr med aldemar andres hegewald
دکتر مد آلدیمار اندرس هگوالد
رئیس
Board karsten bachem
کارستن باچمن
نایب رئیس
Board dr jorge numata
دکتر جورج نوماتا
رئیس فنی

مشاور معنوی

Study buddhism tsenzhab serkong tulku 400
تسنژاب سرکونگ رینپوچه دو
بخوانید

گروه

Alexander berzin large
دکتر الکساندر برزین
بخوانید
Matt linden
مت لیندن
سرویراستار و عکاسی
Julia sys
جولیا سیسمالاینین
استراتژی و طراحی
Andrey 200
اندریل زدوروتسکوو
طراحی وب سایت
Maxim severin
ماکسیم سیورین
تحلیلگر داده‌ها
Lunacharski
الکسی لوناچارسکی
مسئول فنی
Zhenja 300 4
اگنی بوزیاتوی
مسئول فنی
Sophie bod
صوفی بوود
مسئول فنی
Andreas 300
اندریاس کیلمن
شبکه‌های حقوقی

فارسی

Fa mahnia nematollahi mahani 200
ماه‌نیا نعمت‌اللهی ماهانی
سرویراستار

پیام‌ها

Dalai lama 100
چهاردهمین دالایی لاما
بخوانید
Ling rinpoche 100
لینگ رینپوچه
بخوانید
Tsenzhab serkong tulku 100
تسنژاب سرکونگ رینپوچه دو
بخوانید
Top