بودیسم تبتی

بودیسم تبتی بیمانند است، زیرا آموزه‌های بودا را با ساختاری منظم و به صورتی قابل دسترس ارائه می‌کند. برای آنکه نهایت بهره را از آن ببریم می‌توانیم این آموزه‌ها را به دفعات بخوانیم، انجام دهیم و بر آنها تمرکز کنیم. با این روش آنها به بخشی از زندگی روزانه ما تبدیل می‌شوند.
Top