Phật Giáo Tây Tạng

Phật giáo Tây Tạng mang nét đặc thù duy nhất về cách trình bày toàn bộ giáo huấn của Đức Phật theo cấu trúc, dễ dàng tiếp cận. Để có được lợi lạc tối đa, chúng ta có thể đọc, quán chiếu và thiền quán nhiều lần về mỗi một điểm, để chúng trở nên một thành phần liên đới trong đời sống hàng ngày.
Top