1

Về Đạo Phật

Phật pháp giải quyết tình huống mà chúng ta gặp phải, đó là sự thật không ai trong chúng ta muốn khổ, và tất cả đều mong muốn được hạnh phúc. Nhờ hành thiền và thấu hiểu thực tại, chúng ta có thể trực tiếp áp dụng trí tuệ của đạo Phật cho những khó khăn trong đời sống hàng ngày.
Top