1

ກ່ຽວກັບພຣະພຸດທະສາສະໜາ

ພຣະພຸດທະສາສະໜາກ່າວເຖິງສະຖານະພາບທີ່ເຮົາທຸກຄົນພົບ, ຄວາມເປັນຈິງທີ່ວ່າບໍ່ມີໃຜຢາກມີຄວາມທຸກ, ແລະ ທຸກຄົນຢາກມີຄວາມສຸກຢ່າງທີ່ສຸດ. ໂດຍການທຳສະມາທິ ແລະ ການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ຄວາມເປັນຈິງ, ເຮົາຈະສາມາດໝູນໃຊ້ສະຕິປັນຍາພຣະພຸດທະສາສະໜາເຂົ້າໃສ່ບັນຫາໃນແຕ່ລະວັນໄດ້ໂດຍກົງ.
Top