ວິທີສຶກສາພຣະພຸດທະສາສະໜາ: ການຟັງ, ການຄິດ ແລະ ການທຳສະມາທິ

ແທນທີ່ຈະແລ່ນໜີຈາກບັນຫາຂອງຕົນ, ຄຳສອນພຣະພຸດທະສາສະໜາ ແລະ ການທຳສະມາທິເລື່ອງຄຳສອນເຫຼົ່ານີ້ ຈະຊ່ວຍຮັບມືກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງເຮົາ, ຈົນເຖິງຂັ້ນທີ່ມັນບໍ່ກັບມາອີກ. ວິທີທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາຄື ກ່ອນອື່ນແມ່ນການຮຽນ ແລະ ຄິດກ່ຽວກັບຈຸດທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນຄຳສອນ, ແລະ ເມື່ອເຮົາເຂົ້າໃຈແລ້ວ ກໍທຳສະມາທິເພື່ອສ້າງນິໄສທີ່ເປັນປະໂຫຍດຈາກມັນ. ເປົ້າໝາຍສູງສູດແມ່ນ ການນຳເອົາໄປໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງເຮົາ.
Top