Jak studiować buddyzm: słuchanie, przemyśliwanie, medytowanie

Zamiast uciekać od problemów, dotyczące ich buddyjskie nauki i medytacja pomagają nam radzić sobie z trudnościami, aż do punktu, gdy nie będą one już więcej powracać. Buddyjska metoda polega na poznawaniu i przemyśliwaniu pomocnych zagadnień w naukach, a następnie, kiedy je zrozumiemy, medytowaniu nad nimi, by przetworzyć je i rozwinąć w sobie jako korzystny nawyk. Ostatecznym celem jest, by poprzez praktykę wprowadzać je w nasze codzienne życie.

Top