Historia i kultura

Buddyzm uczy, że wszystko powstaje z przyczyn i warunków, a Dharma nie jest tu żadnym wyjątkiem. Historia i kultura każdego z krajów, do których dotarła, wpłynęła na jego rozwój i z czasem buddyści wymieniali się ideami z ludźmi wielu różnych wyznań, co wzbogacało wszystkie strony. Obecnie, kiedy idee i metody buddyjskie rozprzestrzeniają się po całym świecie, ludzie adaptują buddyjskie zasady do wielu nowych sfer życia.
Top