4

Tantra

Tybetańska buddyjska tantra zaprzęga naszą wyobraźnię - narzędzie, które wszyscy posiadamy. Zamiast walczyć przeciwko takim emocjom jak przywiązanie i gniew, techniki tantry pozwalają nam przekształcać negatywności w pomoce do osignięcia oświecenia.
Top