Potrzeba lam-rim dla skutecznego praktykowania tantry

Tantra jest wysoce zaawansowaną praktyką wymagającą silnego fundamentu dla uzyskania pozytywnych rezultatów. Najważniejsze jest to, że musimy szczerze zintegrować w sobie każdy z trzech stopni stopniowanej motywacji lam-rim, gdyż inaczej nasza praktyka tantry będzie niepełna i bez znaczenia.

Top