Mapa strony

O nas

Podaruj

FAQ

Video

Słownik

Podstawy

Uniwersalne wartości

Osiąganie szczęśłiwego umysłu poprzez etykę

Wiedza SEE: Stawanie się globalnym obywatelem

Promowanie pokoju uniwersalną etyką

Uczciwość jako podstawa uniwersalnej etyki

Etyka poza religią

Przesłanie Dalajlamy na Dzień Ziemi

Zasady etyki stosowanej w życiu codziennym

Osiąganie pokoju poprzez spokój wewnętrzny

Świat powinien się zjednoczyć w skoordynowanej globalnej odpowiedzi na COVID-19

Wiedza SEE: rozumienie swoich emocji

Wiedza SEE: rozwijanie umiejętności społecznych

Wiedza SEE: zarys ogólny kluczowych zagadnień

Stosowanie uniwersalnej etyki w praktyce

Przesłanie na Wesak od Jego Świątobliwości Dalajlamy

Współczucie jako źródło szczęśliwości

Prowadzenie sensownego życia

Czym jest uniwersalna etyka?

Dalajlama o koronawirusie: modlitwa nie wystarczy

Jak żyć etycznie

Znajdywanie wewnętrznego spokoju i spełnienia

Wiedza SEE: Program szkoleniowy w zakresie wartości uniwersalnych

Uczciwość, zaufanie i przyjaźń

Czym jest …

Czym jest szczęśliwość?

Czym jest buddyzm?

Czym jest współczucie?

Czym jest medytacja?

Czym jest umysł?

Czym jest miłość?

Czym jest Schronienie?

Czym jest oświecenie?

Czym są Cztery Szlachetne Prawdy?

Dzień z życia buddysty

Czym jest praktyka buddyjska?

Czym jest karma?

Czym jest etyka?

10 podstawowych poglądów buddyjskich

Jak …

5 buddyjskich zasad pomocnych w prowadzeniu biznesu

11 Sposobów pomagania innym

Jak rozwijać współczucie

Jak radzić sobie z zazdrością w związkach

Buddyjskie podpowiedzi na życie

8 Buddyjskich wskazówek dla szczęśliwości

Jak radzić sobie z niepokojem

Jak odnosić się do materializmu

Jak rozwijać miłość

8 Buddyjskich podpowiedzi dla radzenia sobie z gniewem

Jak medytować?

Wywiady

Wywiad z Ringu Tulku

Wywiad z Dzietsunmą Tenzin Palmo

Wywiad z Censziab Serkongiem Rinpocze II

Buddyzm tybetański

O buddyzmie

Podstawowy przekaz Buddhy

Świat buddyzmu

Jak studiować buddyzm

Mylne wyobrażenia o buddyzmie

Ścieżka do oświecenia

Stopniowa ścieżka

Karma i odradzanie się

Miłość i współczucie

Koncentracja

Pustka

Komentarze do tekstów Lam-rim

Ćwiczenie umysłu

Czym jest trening umysłu?

Postępowanie z trapiącymi emocjami

Radzenie sobie z wyzwaniami w życiu

Komentarze do tekstów lodźiong

Tantra

Buddyjska tantra

Kalaczakra

Mahamudra i dzogczen

Teksty oryginalne

Teksty Sutr

Nauczyciele duchowi

Atiśa

Censziab Serkong Rinpocze

XIV Dalaj Lama

Buddha Siakjamuni

Nagardżuna

Arjadewa

Gesze Ngałang Dhargjej

Censziab Serkong Rinpocze II

Jongdzin Ling Rinpocze

Gampopa

Śantidewa

Tsongkhapa

Studia zaawansowane

Lam-rim

Trzy Zakresy

Związek Uczeń-Nauczyciel

Nietrwałość i śmierć

Schronienie

Karma: nauki zaawansowane

Pięć skupisk

Samsara i nirwana

Bodhiczitta

Śamatha

Wipaśjana

Pięć ścieżek

Nauka o umyśle

Higiena emocjonalna

Umysł i czynniki myślowe

Sposoby poznawania

Logika buddyjska

Teoria poznania

Abhidharma i systemy założeń

Porównanie tradycji buddyjskich

Tradycje tybetańskie

Wadżrajana

Tantra: teoria

Tantra: nauki zaawansowane

Kalaczakra: nauki zaawansowane

Mahamudra: nauki zaawansowane

Dzogczen: nauki zaawansowane

Modlitwy i rytuały

Śluby

Modlitwy

Praktyki wstępne

Praktyki tantryczne

Historia i kultura

Buddyzm w Indiach

Buddyzm w Tybecie

Buddyzm w Mongolii

Buddyzm w Azji Środkowej

Buddyzm w Azji Południowo-wschodniej

Dialog międzyreligijny

Buddyzm a islam

Medycyna tybetańska

Astrologia tybetańska

Szambala

Buddyzm w czasach współczesnych

Przekaz buddyzmu na Zachodzie

Top