Mapa strony

O nas

Podaruj

FAQ

Video

Słownik

Podstawy

Uniwersalne wartości

Osiąganie szczęśłiwego umysłu poprzez etykę

Wiedza SEE: Program szkoleniowy w zakresie wartości uniwersalnych

Wiedza SEE: rozumienie swoich emocji

Wiedza SEE: rozwijanie umiejętności społecznych

Przesłanie Dalajlamy na Dzień Ziemi

Wiedza SEE: Stawanie się globalnym obywatelem

Uczciwość jako podstawa uniwersalnej etyki

Zasady etyki stosowanej w życiu codziennym

Osiąganie pokoju poprzez spokój wewnętrzny

Czym jest uniwersalna etyka?

Promowanie pokoju uniwersalną etyką

Stosowanie uniwersalnej etyki w praktyce

Etyka poza religią

Współczucie jako źródło szczęśliwości

Przesłanie Dalajlamy na COP26

Dalajlama o koronawirusie: modlitwa nie wystarczy

Uczciwość, zaufanie i przyjaźń

Jak żyć etycznie

Prowadzenie sensownego życia

Przesłanie na Wesak od Jego Świątobliwości Dalajlamy

Znajdywanie wewnętrznego spokoju i spełnienia

Wiedza SEE: zarys ogólny kluczowych zagadnień

Świat powinien się zjednoczyć w skoordynowanej globalnej odpowiedzi na COVID-19

Czym jest …

Czym jest medytacja?

Cel modlitwy w buddyzmie

Buddyzm i ewolucja

Czym jest buddyzm?

Czym jest umysł?

Czym jest Dharma?

Czym jest Sangha?

Kim jest Budda?

Czym jest Schronienie?

Czym są Cztery Szlachetne Prawdy?

Czym jest miłość?

Dzień z życia buddysty

Czym jest oświecenie?

Kim jest bodhisattwa?

Czym jest praktyka buddyjska?

Czym jest karma?

Czym jest etyka?

Czym jest szczęśliwość?

10 podstawowych poglądów buddyjskich

Czym jest współczucie?

Jak …

8 Buddyjskich wskazówek dla szczęśliwości

5 buddyjskich zasad pomocnych w prowadzeniu biznesu

Jak radzić sobie z niepokojem

Buddyjskie podpowiedzi na życie

Jak medytować?

Jak odnosić się do materializmu

Jak rozwijać współczucie

Jak rozwijać miłość

Jak radzić sobie z zazdrością w związkach

11 Sposobów pomagania innym

8 Buddyjskich podpowiedzi dla radzenia sobie z gniewem

Medytacje

Uspokajanie się?

Wytwarzanie troskliwości

Radzenie sobie z trudnymi związkami

Odczuwanie współczucia

Docenianie i wdzięczność za swoje życie

Realistyczne podejście do śmierci

Nadawanie życiu sensu

Przebaczanie innym

Poszerzanie miłości

Uwalnianie się od poczucia winy

Szacunek dla nietrwałości

Przezwyciężanie kompulsywności

Jak korzystać z prowadzonych medytacji

Wywiady

Wywiad z Dzietsunmą Tenzin Palmo

Wywiad z Censziab Serkongiem Rinpocze II

Wywiad z Ringu Tulku

Buddyzm tybetański

O buddyzmie

Podstawowy przekaz Buddhy

Świat buddyzmu

Jak studiować buddyzm

Mylne wyobrażenia o buddyzmie

Ścieżka do oświecenia

Stopniowa ścieżka

Karma i odradzanie się

Miłość i współczucie

Koncentracja

Pustka

Komentarze do tekstów Lam-rim

Ćwiczenie umysłu

Czym jest trening umysłu?

Postępowanie z trapiącymi emocjami

Radzenie sobie z wyzwaniami w życiu

Komentarze do tekstów lodźiong

Tantra

Buddyjska tantra

Kalaczakra

Mahamudra i dzogczen

Teksty oryginalne

Teksty Sutr

Nauczyciele duchowi

Dawni duchowi mistrzowie Indii

Dawni duchowi mistrzowie Tybetu

Współcześni duchowi mistrzowie Tybetu

Nagardżuna

XIV Dalajlama

Jongdzin Ling Rinpocze

Śantidewa

Arjadewa

Atiśa

Gampopa

Censziab Serkong Rinpocze

Censziab Serkong Rinpocze II

Gesze Ngałang Dhargjej

Tsongkhapa

Budda Siakjamuni

Studia zaawansowane

Lam-rim

Trzy Zakresy

Związek Uczeń-Nauczyciel

Nietrwałość i śmierć

Schronienie

Karma: nauki zaawansowane

Pięć skupisk

Samsara i nirwana

Bodhiczitta

Śamatha

Wipaśjana

Pięć ścieżek

Nauka o umyśle

Higiena emocjonalna

Umysł i czynniki myślowe

Sposoby poznawania

Logika buddyjska

Teoria poznania

Abhidharma i systemy założeń

Porównanie tradycji buddyjskich

Tradycje tybetańskie

Wadżrajana

Tantra: teoria

Tantra: nauki zaawansowane

Kalaczakra: nauki zaawansowane

Mahamudra: nauki zaawansowane

Dzogczen: nauki zaawansowane

Modlitwy i rytuały

Śluby

Modlitwy

Praktyki wstępne

Praktyki tantryczne

Historia i kultura

Buddyzm w Indiach

Buddyzm w Tybecie

Buddyzm w Mongolii

Buddyzm w Azji Środkowej

Buddyzm w Azji Południowo-wschodniej

Dialog międzyreligijny

Buddyzm a islam

Medycyna tybetańska

Astrologia tybetańska

Szambala

Buddyzm w czasach współczesnych

Przekaz buddyzmu na Zachodzie

Top