10 podstawowych poglądów buddyjskich

10%20basic%20buddhist%20beliefs
  1. Każdy chciałby wieść bardziej szczęśliwe życie, lecz niewielu wie, co to mogłoby oznaczać lub jak to osiągnąć.
  2. Nasze emocje i postawy wpływają na to, jak się czujemy. Dzięki ćwiczeniu możemy pozbyć się negatywnych, a rozwinąć te z nich, które są zdrowsze i bardziej pozytywne. Dokonanie tego uczyni nasze życie szczęśliwszym i bardziej spełnionym.
  3. Przeszkadzające emocje, takie jak gniew, strach, chciwość i przywiązanie sprawiają, że tracimy spokój umysłu i panowanie nad sobą. Poprzez ćwiczenie możemy uwolnić się spod ich panowania.
  4. Działanie wymuszone przez gniew lub chciwość stwarza nam problemy i prowadzi do nieszczęśliwości. Poprzez ćwiczenie możemy nauczyć się uspokajać, myśleć jasno i działać mądrze.
  5. Pozytywne emocje, takie jak miłość, współczucie, cierpliwość i zrozumienie, pomagają nam zachowywać spokój, otwartość i jasność umysłu, oraz przynoszą więcej szczęśliwości. Poprzez ćwiczenie możemy nauczyć się je rozwijać.
  6. Skupione na sobie, samolubne postępowanie i myślenie odcina nas od innych i czyni nieszczęśliwymi. Poprzez ćwiczenie możemy je przezwyciężyć.
  7. Zdanie sobie sprawy z tego, że wszyscy jesteśmy współ-połączeni oraz że nasze przetrwanie zależy od wszystkich innych, otwiera nasze serca i umysły, pomaga rozwinąć troskę o innych i przynosi więcej szczęśliwości.
  8. Większość z tego, co postrzegamy w sobie oraz innych, to rzutowane wyobrażenia oparte na wewnętrznym zamęcie. Kiedy wierzymy, że nasze wyobrażenia odpowiadają rzeczywistości, wtedy tworzymy problemy sobie i innym.
  9. Dzięki właściwemu zrozumieniu możemy pozbyć się zamętu i dostrzec rzeczywistość. Pozwala to nam radzić sobie spokojnie i mądrze ze wszystkim, co się w życiu wydarza.
  10. Praca nad sobą, by stać się lepszą osobą, to wyzwanie na całe życie, lecz to najsensowniejsze, co możemy z nim zrobić.
Wideo: XIV Dalaj Lama — „Znaczące życie”
Aby włączyć napisy, proszę kliknąć na ikonę „Napisy” w prawym dolnym rogu ekranu. Aby zmienić język napisów, proszę kliknąć na ikonę „Ustawienia”, następnie kliknąć „Napisy” i wybrać preferowany przez siebie język.
Top