Czym jest …

Czy buddyzm to religia? Czy karma oznacza fatum? Czy wszyscy się odrodzimy? Tu się odpowiada na pytania o podstawowe koncepcje buddyjskie.
Top